Assessment/Development centre

Poradenství

Základní info

Chcete mít větší jistotu při výběru a rozvoji zaměstnanců, manažerů, obchodníků, marketérů apod.? Chcete rozvíjet jejich dovednosti k udržení a zejména ke zvýšení pracovního výkonu? Chcete zlepšit systém pravidelného hodnocení a motivace? Pak je tady metodologie Assessment centre.

 

Assessment Centre je metodologie, která zahrnuje kolektivní ohodnocení určitého počtu jednotlivců skupinou vyškolených posuzovatelů (poradci InterQuality + interní posuzovatelé příslušné organizace) používajících různé techniky, které jim umožňují vytvářet soudy o určitých lidských vlastnostech. Tyto postupy jsou navrženy tak, aby měly vazbu k určitému profesnímu zařazení. Testují se dovednosti a vlastnosti, které jsou kritické pro úspěšné plnění stávajícího popisu práce, přidělených odpovědností, případně pro úspěšnou realizaci nových činností a odpovědností, vyplývajících ze strategických záměrů dané společnosti. Vycházíme tedy z klíčových kompetencí pro jednotlivé pracovní funkce a z objektivního hodnocení jasně definovaných dovedností souvisejících s výkonem této funkce.

Výstupem může být výběr vhodného kandidáta na příslušnou práci, vyhodnocení potenciálu řídících pracovníků, zvolení vhodných kandidátů pro služební postup, nebo zjištění výcvikových potřeb dané skupiny posuzovaných lidí.

více informací na: info@interquality.cz

Assessment/Development centre

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.