Analytické a konzultační služby

Poradenství

Základní info

Využijte naše služby vždy, když si nejste jisti řešením Vaší úlohy. Stačí si jen položit správnou otázku, protože jasně definovaná úloha je téměř vyřešená úloha.

Analytické a konzultační oddělení zajišťuje podporu klientům a nabízí služby při řešení široké škály problémů v oblastech statistických analýz, data miningu, predikčního modelování, sběru dat, reportování a datového procesu jako celku. Jednoduše se vždy snažíme vyřešit daný problém.

Statistická analýza dat

Příprava analytické zprávy, prezentace nebo podkladů k odborné publikaci na základě dodaných dat. Může se jednat o výzkumná data, transakční data, časové řady, zákaznická data.

Dataminingové projekty

Příprava a nasazení predikčních modelů podle metodologie CRISP-DM. Mezi typické úlohy patří optimalizace marketingových kampaní včetně těch retenčních, příprava skórovacích karet, detekce podvodného chování.

Odborné konzultace

Jednorázové i pravidelné konzultace nad statistickými a dataminingovými postupy. Poradíme Vám i s přípravou a čištěním dat nebo s prezentací svých výstupů.

ACREA Analytical solution

Aplikace přidává a rozšiřuje nové funkce v softwaru IBM SPSS pomocí naprogramovaných skriptů a připravených dataminingových postupů. Připravíme Vám také speciální skripty přímo na míru.

Analytické a konzultační služby

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.