360°ZV hodnoceni

Základní info

360° zpětná vazba jako metoda vícenásobné zpětné vazby získané pro osobní rozvoj a hodnocení  poskytuje příležitost manažerům získat hodnocení svého pracovního výkonu od lidí kolem sebe - spolupracovníků, nadřízeného, kolegů, podřízených či externích zákazníků.
Této zpětné vazby mohou manažeři využít k porovnávání názorů ostatních se svým vlastním vnímáním, pozitivně identifikovat své silné stránky a přesně označit oblasti své pracovní výkonnosti, které by mohly být zlepšeny.
 Na základě individuálních výstupů 360° zpětné vazby lze také zpracovat organizační analýzu Organizational Management Analysis (OMA), která odpovídá na otázku, kde jsme nyní. Proces OMA se dívá na firemní kulturu a poskytuje odpovědi na otázky, jak je či není manažerská skupina ve shodě s firemními cíli a plány. 

360° zpětná vazba umožňuje:

 • Posouzení žádoucí pracovní výkonnosti zaměstnanců, zejména pomocí vyhodnocení jejich pracovního chování.
 • Objektivnější posouzení potenciálu manažerů
 • Zlepšení řídicí práce managementu
 • Posílení vztahů mezi zaměstnanci a možnost zlepšení týmové spolupráce
 • Zvýšení kvality služeb pro klienty
 • Stanovení plánu kariéry a plán rozvoje jednotlivých manažerů
 • Hodnotí se v 8 skupinách dovedností a 18 všeobecných kompetencích pomocí nástroje Profiles CheckPointTM 360° Competency Feedback System
 • Vícestupňové škály umožňují diferencovat vyjádření hodnotitele.
 • Zpracování je provedeno nezávislým zdrojem.
 • Veškeré informace jsou důvěrné a je zachována anonymita jednotlivých hodnotitelů.
 • Interpretace získaných výsledků je vhodná pomocí externího kouče.
 • Hodnocený si vytváří akční plán osobního rozvoje.

Proces 360° zpětné vazby

Proces sám o sobě je maximálně logický a přímý:

1. Výběr hodnotitelů

2. Vyplnění dotazníků

3. Zpracování výstupní zprávy

4. Seznámení se s výstupy, koučování a vytvoření plánu osobního rozvoje

5. Pravidelné vyhodnocování a monitoring

 

 

360°ZV hodnoceni

Vybraný termín:

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a tři ? Součet zapište číslicemi.