Účetnictví a Účetnictví a účetní poradenství

Poradenství

Základní info

  • zakládání a vedení bank. účtů společnosti
  • vedení účtu společnosti
  • zpracování mezd vč. soc. a zdrav. pojišť.
  • zajištění styku se zdrav. pojišť. a spr. soc. zabezpeč.
  • vypracování a podání daň. přiznání
  • sestavení řádné účetní uzávěrky a výroční zprávy
  • zajištění auditu
  • zajištění daňového poradce
  • archivace účetních dokladů

Účetnictví a Účetnictví a účetní poradenství

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.