STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ

Poradenství

Základní info

Navržení strategie společnosti je věc jedna. Dalším neméně důležitým krokem je ovšem její vyhodnocení a posouzení, zda je vůbec její naplnění reálné. Finanční vyhodnocení připravované nebo stávající strategie je nezbytnou podmínkou pro posouzení její proveditelnosti. Znalosti manažerského poradenství a technologií sestavení globálních podnikových strategií (GPS) jsou pro pochopení a vyhodnocení finančních souvislostí strategických záměrů značnou výhodou. Tyto znalosti Vám můžeme nabídnout.Do spektra našich služeb ve finančním poradenství náleží také (a nejen):
  • Návrhy optimalizace financování (dluhové, leasing ….)
  • Plánování Cash Flow
  • Návrhy a vyhodnocení finanční politiky (dividendová, dluhová, bilanční atd.)
  • Zpracování podnikatelských plánů včetně strategických
  • Vyhledávání poskytovatelů finančních prostředků
  • Restrukturalizace dluhů
  • Oceňování (viz Oceňování a znalecká činnost )

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.