Příprava nvestičních i neinvestičních projektů nejrůznějšího zaměření

Poradenství

Základní info

Spektrum projektů, které jsme schopni kvalifikovaně připravit, zahrnuje oblast investičních i neinvestičních projektů nejrůznějšího zaměření:


  • rozvoj lidských zdrojů

  • rozvoj cestovního ruchu

  • regionální rozvoj

  • podpora průmyslu, podnikání a inovací

  • rozvoj zemědělství a venkova

  • přeshraniční spolupráce

  • dopravní a technická infrastruktura

  • ochrana životního prostředí

  • věda a výzkum


Dále připravujeme rozvojové studie obcí, měst či regionů, ať již zaměřené komplexně nebo pro určitou specifickou oblast (např. dopravní obslužnost, cestovní ruch apod.).

Příprava nvestičních i neinvestičních projektů nejrůznějšího zaměření

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.