OP Podnikání a inovace

Poradenství

Základní info

Operační program Podnikání a inovace je zaměřený na podporu rozvoje podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje zkvalitňování infrastruktury a služeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi.

  • konzultace k projektovému záměru, jeho posouzení a přizpůsobení

  • kompletní zpracování projektové žádosti

  • realizační management u podpořených projektů, vyhotovování monitorovacích zpráv poskytovateli dotace

  • výběrová řízení v rámci projektu

OP Podnikání a inovace

Vybraný termín:

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a jedna ? Součet zapište číslicemi.