OP Doprava

Poradenství

Základní info

Operační program Doprava je zaměřený na zkvalitnění infrastruktury. Jedná se tedy o infrastrukturu celostátního významu, v případě silniční infrastruktury jde o dálnice, rychlostní komunikace a silnice I.

  • konzultace k projektovému záměru, jeho posouzení a přizpůsobení

  • kompletní zpracování projektové žádosti

  • realizační management u podpořených projektů, vyhotovování monitorovacích zpráv poskytovateli dotace

  • výběrová řízení v rámci projektu

OP Doprava

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.