Mediace

Poradenství

Základní info

rápí Vás

 • problém z oblasti rodinné ( rodiče - děti, vícegenerační spory, manželské neshody)
 • porozvodové ujednání, spory o děti...
 • dědické
 • zaměstnanecké
 • sousedské
 • obchodní

Zkuste jej řešit pomocí mediace

což je kultivovaná a rychlá aktivita, při které třetí neutrální strana, mediátor,napomáhá k dosažení dohody. Tato je vyvážená (zohledňuje zájmy obou stran) reálná, konkrétní, časově vymezená, dosažitelná a měřitelná.

Nejste si jistí, zda je mediace pro Vás vhodná?

 • chcete Vy nebo druhá strana přikročit k diskuzi o příslušných zájmech a cílech? 
 • chcete se pokusit hledat pozitivní řešení?
 • máte zájem na dosažení trvalého výsledku a dlouhodobé dohody?
 • ztrpčuje Vám dosavadní stav život?
 • pokud jste odpověděli alespoň na tři otázky kladně, neváhejte číst dál:

Jak mediace probíhá:

 • postupné přiblížení stanoviska obou stran
 • společné hledání možných nápadů a jejich posouzení
 • výběr takových řešení, která budou vyhovovat co nejvíce oběma stranám
 • převedení výsledků diskuzí do podoby dohody
 • jedno sezení trvá většinou 2 - 3 dohody
 • někdy je třeba více sezení
 • na počátku schůzky dojde k dohodnutí termínu a výše honoráře

Co můžeme mediací získat:

 • čas - proces je oproti například soudním jednáním nepoměrně rychlejší
 • peníze - jedná se o řešení mnohem levnější
 • kvalitní dohodu, která problém bude řešit dlouhodobě a uspokojivě pro obě strany
 • sebevědomí pro řešení dalších možných obtížných situací v budoucnu - garantem výsledku jste přeci Vy, mediátor je Váš průvodce...
 • vědomí do budoucna, že existuje mediace, tedy pomoc, která Vám ponechává právo a prostor dohodnout se tak, aby Vám výsledek vyhovoval
 • možnost nadále být, pracovat či přátelit se (a možná na znatelně kvalitnější úrovni) s člověkem, se kterým právě řešíte obtížnou situaci
 • řešení nelehké životní situace v nestresujícím prostředí, moderním a kultivovaným způsobem
 • především: výsledek tohoto řešení máte pevně pod kontrolou - nerozhodují za Vás jiní

Jak poznáme, na koho se obrátit:

 • Váš mediátor by měl být řádně proškolen - to mu umožňuje vést proces tak, aby byl stranám maximálně ku prospěchu
 • doporučujeme vybrat si mediátora s platnou akreditací  - to znamená, že mediátor je nejen proškolen, ale složil také řádné zkoušky
 • mediátoři naší firmy disponují vysokoškolským magisterským vzděláním a jsou akreditovanými mediátory AMČR a členy Asociace mediátorů České republiky a řídí se jejími stanovami

Kde mediace probíhá:

 • obvykle v neutrálním prostředí mediačního centra - u nás Kyjpv, Nerudova 246 nebo Brno, Králova 9
 • lze se dohodnout i jinak

Kdy:

 • vždy po předchozí domluvě
 • čas se maximálně přizpůsobuje klientům, tedy převážně v odpoledních i podvečerních hodinách, lze i o víkendu

Bezplatná elektronická poradna: mediace@amsolvo  Odpovědi budou určeny pouze Vám, nezveřejňují se na stránkách.

Samotná mediace je placená služba.Více zde: http://www.amsolvo.cz/nabidka/mediace/

Mediace

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.