Komplexní zpracování žádosti o dotaci

Poradenství

Základní info

  • formulace projektového záměru ve shodě s cíli dotačního programu, zpracování žádosti o dotace,
  • zpracování rozpočtu a harmonogramu projektu,
  • zpracování povinných příloh (studie proveditelnosti, analýza nákladů a přínosů, podnikatelský záměr apod.),
  • zpracování specializovaných příloh (posouzení vlivu na životní prostředí, energetický audit, zpracování
  • projektové dokumentace apod.).

Komplexní zpracování žádosti o dotaci

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.