Implementace/optimalizace systému řízení projektů v organizaci

Poradenství

Základní info

Je mnoho případů, kdy je třeba v organizaci realizovat velké množství projektů. Tyto je třeba vzájemně koordinovat, což je činností náročnou a často nad rámec aktuálních kapacit dané organizace. Problematika se nazývá multiprojektové řízení nebo též řízení projektového portfolia.
Nabízíme optimalizaci již fungujících systémů řízení projektů, programů a portfolií organizace, případně implementaci takového systému tam, kde zatím chybí. Naši špičkoví konzultanti jsou připraveni poradit při zavádění projektového řízení do organizace, zpracování směrnic pro řízení projektů (např. v rámci systému řízení kvality na bázi ISO 9000) a v mnoha dalších oblastech a tématech.
Často jsme na základě realizace vzdělávacích aktivit osloveni za účelem zavést nebo optimalizovat systém projektového řízení v trvalé organizaci účastníků našich tréninků.

Taková aktivita je pak silně orientována na konkrétní situaci a požadavky klienta. Po úvodním sladění pojmů a dotrénování základních dovedností klíčových osob zákazníka (pokud k tomu již nedošlo dříve) je poté zpravidla realizován pracovní workshop, na kterém je v návaznosti na strategii a systém fungování organizace diskutován způsob implementace principů projektového řízení (případně jejich optimalizace).

Na základě zjištění z workshopu jsou pak podnikány návazné kroky, jako např.:
  • analýza aktuálního stavu,
  • návrh směrnice (směrnic) projektového řízení,
  • sladění systému řízení projektů se systémem kvality na bázi ISO 9000:2000,
  • koučování projektových manažerů,
  • implementace řízení portfolia a jeho návaznost na strategický management organizace,
  • supervize pilotních projektů apod. – vždy dle aktuální situace, záměrů a potřeb klienta.
Zde už se jedná o velmi konkrétní aktivity, přímo zaměřené na danou problematiku – k úspěchu je nezbytná úzká součinnost kompetentní osoby klienta. Neimplementujeme jeden a ten samý systém do různých prostředí, naopak, pro každou situaci se snažíme vytvořit a nastavit optimální systém, který může být i zcela odlišný od ostatních implementací – byť stále se záměrem být v souladu základními pravidly projektového řízení.

Preferujeme dlouhodobou spolupráci založenou na vzájemném respektu a důvěře, což je postup, který se nám v praxi mnohokrát osvědčil.

Máme rozsáhlé zkušenosti s řízením různých souborů a seskupení projektů - programů a portfolií. Naše kvalifikace je dokládána certifikací podle IPMA na stupně C a B.
Supervize portfolia
V návaznosti na zavedené - optimalizované systémy řízení nabízíme službu koordinace a supervize projektů a programů, spočívající ve zpřehlednění a vzájemné koordinaci probíhajících projektů a jejich dopadech do organizace - externí projektovou kancelář.

Naše služby v oblasti optimalizace systému řízení projektů obvykle koncetrujeme do oblastí:
  • Analýza aktuálního stavu projektového portfolia, identifikace hlavních problémů a návrh jejich řešení
  • Metodická podpora při nastavování systému řízení projektů v organizaci
  • Supervize projektového portfolia organizace, tj. sběr a analýza informací, tvorba reportů a doporučení top managementu (zastoupení interní projektové kanceláře)
  • Spin-off projektové kanceláře včetně výběru vhodného personálu a následná podpora tohoto oddělení
Dále nabízíme službu vytváření plánu budoucích, vzájemně provázaných akcí projektového charakteru a jejich následnou supervizi. To může být reprezentováno například tvorbou různých akčních plánů, programů rozvoje atp.

Ve vhodných případech nabízíme i koučování a podporu Vašich projektových manažerů při řízení projektů tak, aby se dotyční rozvíjeli v kompetencích projektového řízení a byli pro Vás stále větší a větší přidanou hodnotou.
Východiska a podmínky spolupráce
Při poskytování našich služeb obvykle vycházíme z interní metodiky PM Consulting - ProjectOne.Vždy postupujeme v souladu s legislativou a dobrými mravy. Spolehlivost, otevřenost a loajalita je základem spolupráce s námi. Jediným akceptovatelným výsledkem je pro nás win-win.

Konkrétní způsob spolupráce záleží vždy na dané situaci a potřebách klienta. Pokud zvažujete podporu při řízení Vašich projektů, kontaktujte nás.

Implementace/optimalizace systému řízení projektů v organizaci

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.