FINANČNÍ ANALÝZA

Poradenství

Základní info

Nabízíme Vám nezávislý pohled na finanční situaci Vaší společnosti. Finanční analýzu Vaší společnosti Vám tak můžeme vypracovat v několika rovinách:

 • Komplexní finanční analýzu  vývoje základních finančních ukazatelů Vaší společnosti
 • Analýzu srovnáním s průměrem v odvětví
 • Analýzu srovnáním s jiným podobným subjektem
Co od nás tedy obdržíte?
 • Bilanční a výsledkový model údajů zobrazujících skutečný stav Vaší společnosti
 • Analýzu vlivu zásadních událostí a rozhodnutí ve společnosti za vybrané období na finanční výsledky
 • Hodnotový a graficky znázorněný vývoj zásadních ukazatelů za vybrané období, případně
 • Srovnání zásadních ukazatelů Vaší společnosti s jiným podobným subjektem
  (např. konkurenčním, pokud jsou jeho údaje k disposici), případně
 • Srovnání zásadních ukazatelů Vaší společnosti s průměrem ve Vašem odvětví

PŘÍNOSY PRO KLIENTA

Je naším cílem, aby Vám naše analýza přinášela užitek především v podobě identifikace hlavních vlivů na výkonnost Vaší společnosti (slabé a silné výkonnostní stránky) a přispěla tak k jejímu zlepšování.

Analýza Vám umožní:
 • Získat skutečné (nezkreslené a očištěné) údaje o vývoji Vaší společnosti a vlivu konkrétních rozhodnutí nebo událostí na vývoj finanční situace
 • Získat přehled o silných a slabých místech výkonnosti Vaší společnosti a tím získat i podněty k jejímu zlepšení,
 • Získat podpůrný nástroj pro Vaše rozhodnutí
  (naše průběžná finanční analýza vám umožní lépe a včas poznávat důsledky Vašich rozhodnutí),
 • Získat pohled na výkonnost Vaší společnosti ve srovnání s průměrem ve Vašem průmyslovém odvětví,
 • Získat základní přehled o vývoji v odvětví, ve kterém podnikáte,
 • Získat přehled o stavu Vaší společnosti v porovnání s jiným podobným například konkurenčním subjektem,

FINANČNÍ ANALÝZA

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.