Dotační servis

Poradenství

Základní info

Dotace

 

Máte v hlavě inovační projekt, potřebujete vyškolit zaměstnance, modernizovat IT, podpořit marketing, rozšířit výrobu nebo služby?

Získejte na svůj projekt dotaci – konzultace k projektovému záměru zdarma.

Dotační servis TES Praha

1. Dotační audit. Při první konzultaci, tzv. dotačním auditu, posoudíme Vaše možnosti získání dotace. Tuto službu poskytujeme zdarma.

2. Vypracování a podání projektu. Ve spolupráci s Vámi připravíme projekt. Díky našim zkušenostem maximalizujeme Vaše šance na získání dotace. Pevná sazba dle náročnosti projektu + % ze získané dotace.

3. Poradenství k udržení dotace. Po získání dotace pro Vás zpracováváme průběžné, mimořádné i závěrečné monitorovací zprávy, žádosti o platbu, kontrolujeme plnění závazných ukazatelů a veškerých administrativních náležitostí projektu k úspěšnému završení projektu. Pevná sazba dle náročnosti projektu.

Dotace nejen na ISO

Aktuální: OP PRAHA-ADAPTABILITA
Podpora rozvoje znalostní ekonomiky
Výzva k podávání projektů od 8.ledna 2008 do 31.března 2008
Podporované aktivity:
A. Další profesní vzdělávání vlastních zaměstnanců příjemce a případně partnera
B. Další profesní vzdělávání zaměstnanců v mikropodnicích a OSVČ
C. Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji

Aktuální: OP PRAHA-KONKURENCESCHOPNOST
Inovace a podnikání - Rozvoj malých a středních podniků
Podporované aktivity:
Inovace procesu, technologie, výrobku služby.
(způsobilé výdaje již od 1.1.2007!)
Výzva k podávání projektů od 9.ledna 2008 do 31.března 2008

Připravované: OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
Připravovaná výzva bez záruky, červen 2008
V opatření Adaptabilita bude podporováno vzdělávání zaměstnanců a inovativní metody organizace práce.

Připravované: PODPORA A PORADENSTVÍ ROZVÍJEJÍCÍ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ
Připravovaná výzva bez záruky
Předmětem podpory je vzdělávání a poradenství při zakládání nových firem; podpora začínajícím malým a středním podnikům; podpora a vzdělávání sebezaměstnaných; podpora zavádění environmentálních systémů řízení a systémů řízení ve firmách.
Žádat mohou podnikatelé, obce, NNO, ostatní, OKEČ není specifikován, pouze Praha
Dotace je poskytována formou nevratné finanční pomoci max. do výše 100% uznatelných nákladů
Kontaktujte nás, připravíme s Vámi projekt .

Ukončeno: Program CERTIFIKACE
Od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 běžel program podpory certifikace a účasti při výběrových řízení s názvem CERTIFIKACE.
Tento program umožnil získat 50% příspěvek na poradenství při přípravě na certifikaci podle norem ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004. Příspěvek je nárokový a certifikovaná společnost ho získává až po získání certifikace. Žadatel o příspěvek musí být malá nebo středně velká organizace, registrovaná v České republice, nesmí mít nedoplatky vůči státním úřadům a musí spadat do podporovaných činností, které jsou uvedené v seznamu odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ).
Samotná žádost o příspěvek je jednoduchá a jsme nápomocni při jejím zpracování.

V současné době není známo, zda bude program obnoven.

Kontaktujte nás:
Kateřina Kodadová
kkodadova@tespraha.cz
tel: 257 324 531

Dotační servis

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.