DAŇOVÝ AUDIT

Poradenství

Základní info

Daňový poradce vytipuje a prověří rizikové oblasti na základě údajů vykázaných v účetnictví. Prvním krokem k vypracování daňového auditu je rozčlenění veškerých účtů klienta do oblastí, které tvoří logické celky (např. oblast investičního majetku, zásob, pohledávek a závazků, vztahů s bankou, přechodných účtů atd.). Tím je zaručeno, že posuzování problémů bude prováděno v návaznosti a s ohledem na ostatní skutečnosti. Daňový poradce touto kontrolou pomůže odstranit případné chyby, vyhotoví seznam skutečností, které je nutno zohlednit v daňovém přiznání, a následně provede kontrolu daňového přiznání. Součástí služby je rovněž doporučení kroků pro daňovou optimalizaci v mezích zákona (tvorba rezerv, opravných položek atd.).

Touto službou můžete dosáhnout značné úspory na dani - můžete se vyvarovat zbytečného placení doměrku daně včetně penalizace nebo nesprávného zvýšení své daňové povinnosti. Je totiž pravděpodobné, že správce daně by při kontrole na chybu v neprospěch daňového subjektu neupozornil. Vzhledem k poměrně vysokému procentu daňového zatížení může mnohdy i jediná zjištěná chyba přinést mnohonásobně větší daňovou úsporu, než je cena služby.

DAŇOVÝ AUDIT

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.