Audit korupčních rizik

Poradenství

Základní info

Protikorupční program

 

Protikorupční program je komplexní systém opatření a procedur, který prakticky zcela eliminuje výskyt korupčních příležitostí.

 

Mezi základní zásady Protikorupčního programu patří především zásada neúplatnosti a poctivosti, zásada služby veřejnosti a rovného přístupu a zásada odpovědnosti za dobré jméno instituce.

Cílem je mj. posouzení efektivity a účinnosti nastavených standardů v oblastech nejvíce ohrožených korupcí se zaměřením prioritně na oblast veřejných zakázek a vnitřního kontrolního systému. V rámci programu je proveden audit legality zadávacích řízení, jsou identifikovány rizikové procesy se stanovením osobní nebo funkční odpovědnosti za protiprávní postupy.

 1. KOHO se korupce dotýká?
 2. Preventivní opatření
 3. Represívní opatření
 4. KDE se vyskytují riziková místa?
 5. JAK postupovat při omezování korupčních rizik?
 6. ANALÝZA korupčních rizik a ZPŮSOB jejich řešení.

VÁŠ PRŮVODCE IMPLEMENTACÍ PROTIKORUPČNÍCH PROGRAMŮ

            1. Kompletní zavedení protikorupčních programů

   Toto je služba "na klíč", vhodná především pro organizace s větším korupčním potenciálem, kde jsou organizována velká výběrová řízení, a rozpočet na nákup dosahuje desítky milionů korun.

 2. Úsporná varianta zavedení protikorupčních programů  

  Toto je služba, kde Orange Group poskytuje externí poradenství a připravuje a realizuje pouze vybrané, předem dohodnuté činnosti, řadu kroků ale vykonává organizace sama. Služba je vhodná pro organizace, které již některá protikorupční opatření přijaly a chtějí zvýšit jejich účinnost.

3. Samoobsluha - MIX and MATCH (vyber si a poskládej sám)

  Tato varianta umožňuje Zákazníkovi vybrat si z portfolia ORANGE GROUP pouze ty části produktu, které chce ve své organizaci implementovat a rozhodnout se, jestli implementaci provede sám, nebo jestli si objedná asistenci ORANGE GROUP. Tato služba je vhodná pro organizace s nízkým korupčním potenciálem, případně pro organizace, které jsou zatím přesvědčeny, že v jejich činnosti je riziko korupční činnosti nízké. 
   Pro

přístup k více informacím se, prosím, zaregistrujte

   na našich webových stránkách

www.orangegroup.cz

  , případně nás kontaktujte, odborníci Orange Group Vám rádi při výběru pomohou.

Audit korupčních rizik

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.