EduCity.cz již brzy v novém designu!
Prohlédněte si nový vzhled EduCity.cz ještě před jeho oficiálním spuštěním!

DOTAČNÍ PORADENSTVÍ - Evropské dotace pro oblast životního prostředí a energetiky na roky 2008 až 2013

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Toto poradenství je poskytováno dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Poradenství

 • ID akce:
  618014

Popis poradenství DOTAČNÍ PORADENSTVÍ - Evropské dotace pro oblast životního prostředí a energetiky na roky 2008 až 2013

 • Dotační poradenství       

 • Zpracování kompletní žádosti o dotaci        

 • Kompletní řízení projektů       

 • Zpracování strategických dokumentů (analýz, strategií, průzkumu, apod.)


 1. Pro projekty v rámci Operačního programu Životní prostředí v letech 2007 až 2013 v těchto prioritách:

 • zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní,

 • zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí,

 • udržitelné využívání zdrojů energie,

 • zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží,

 • omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik,

 • zlepšování stavu přírody a krajiny,

 • rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu.


 1. Pro projekty v rámci Fondu soudržnosti MŽP, které přispívají k dosažení cílů v oblasti životního prostředí a transevropských dopravních sítí.


 1. Pro projekty v rámci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí, kdy se poskytuje finanční pomoc formou půjčky nebo grantu (tj. formou nevratné podpory). Podporované projekty musí mít pozitivní vliv na životní prostředí i udržitelný rozvoj a musí být v souladu se všemi právními předpisy České republiky a Evropských společenství a horizontálními prioritami Evropských společenství.


 1. Pro projekty v rámci PROGRAMU EFEKT 2008, což je akční program vyhlášený Ministerstvem průmyslu a obchodu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.


 1. Pro projekty v rámci tzv. „švýcarských dotací v rámci oblasti životního prostředí.