DAŇOVÝ AUDIT

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Toto poradenství je poskytováno dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Poradenství

  • ID akce:
    352464

Popis poradenství DAŇOVÝ AUDIT

Daňový poradce vytipuje a prověří rizikové oblasti na základě údajů vykázaných v účetnictví. Prvním krokem k vypracování daňového auditu je rozčlenění veškerých účtů klienta do oblastí, které tvoří logické celky (např. oblast investičního majetku, zásob, pohledávek a závazků, vztahů s bankou, přechodných účtů atd.). Tím je zaručeno, že posuzování problémů bude prováděno v návaznosti a s ohledem na ostatní skutečnosti. Daňový poradce touto kontrolou pomůže odstranit případné chyby, vyhotoví seznam skutečností, které je nutno zohlednit v daňovém přiznání, a následně provede kontrolu daňového přiznání. Součástí služby je rovněž doporučení kroků pro daňovou optimalizaci v mezích zákona (tvorba rezerv, opravných položek atd.).

Touto službou můžete dosáhnout značné úspory na dani - můžete se vyvarovat zbytečného placení doměrku daně včetně penalizace nebo nesprávného zvýšení své daňové povinnosti. Je totiž pravděpodobné, že správce daně by při kontrole na chybu v neprospěch daňového subjektu neupozornil. Vzhledem k poměrně vysokému procentu daňového zatížení může mnohdy i jediná zjištěná chyba přinést mnohonásobně větší daňovou úsporu, než je cena služby.