Chemie

studium

Základní info

Akreditace - Eurobakalář

Charakteristika

Studijní obor vychází ze solidních základů, které si studenti vybudují dvousemestrálním studiem obecné, anorganické a organické chemie v úvodní části studia, doplněným o další dvousemestrální kursy matematiky a fyziky. Na tento základ navazují rozvíjející chemické disciplíny - fyzikální chemie, analytická chemie, biochemie a chemické inženýrství. Výuka všech těchto disciplín zahrnuje i povinné absolvování základních laboratorních kursů, na které mohou studenti dále navázat v závěru studia volitelnými laboratorními kursy. Chemicky zaměřené vzdělání je doplněno a rozvinuto disciplínami zaměřenými na informatiku, rozšířenou výukou jazyků, společensko-vědními a ekonomicky zaměřenými disciplínami.

Uplatnění

Absolvent studijního programu Chemie má důkladné znalosti ze všech základních chemických a potřebných souvisejících oborů. Díky širokému záběru studia se absolvent dobře orientuje v chemicky zaměřených informacích, umí je vyhledávat, třídit, analyzovat a vyvozovat závěry. Šířka rozhledu a rozsah pochopení fyzikálně-chemické podstaty chemických, biologických a zpracovatelských procesů, jakož i přehled o vlastnostech a struktuře látek a biomateriálů dává absolventům studijního programu předpoklady především k úspěšnému studiu v navazujících magisterských studijních programech zaměřených na chemické disciplíny v rámci České republiky i v zahraničí, ale mohou snadno najít uplatnění i ve vědecko-výzkumných institucích.

Chemie

Vybraný termín:

 Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.