Analytická a fyzikální chemie

studium

Základní info

Akreditace - Eurobakalář

Charakteristika

Studijní obor zahrnuje disciplíny zaměřené jak na teoretické základy jednotlivých analytických a fyzikálně chemických metod, tak na praktické laboratorní dovednosti. Důraz je kladen na dobrý matematický, chemický a fyzikální základ, studenti se volbou povinně volitelných a doporučených předmětů mohou profilovat směrem zaměřeným buď na obecnou analytickou, nebo fyzikální chemii.

Uplatnění

Absolventi bakalářského studia oboru obvykle pokračují v navazujícím magisterském studiu na VŠCHT Praha např. v oborech Analytická chemie a jakostní inženýrství, Fyzikální chemie, Molekulární analytická a fyzikální chemie, Analýza léčiv, Forenzní chemie (zaměření forenzní analytická chemie). Vzhledem k vysokému podílu univerzálního přírodovědného a technického vzdělání může absolvent bakalářského studia případně nalézt uplatnění v nejrůznějších oblastech průmyslové i společenské praxe. Absolventi mají základní přehled ve všeobecných fyzikálně-chemických disciplínách a základních analytických metodách včetně zabezpečení odběru vzorku, jeho přípravy k analýze, provedení měření, zpracování dat a způsobu interpretace výsledků.

Analytická a fyzikální chemie

Vybraný termín:

 Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.