Způsob uplatňování výdajů fyzickou osobou

kurz

Základní info

komplexní rozbor způsobů uplatňování výdajů fyzickou osobou, zejména u k příjmů ze samostatné činnosti a nájmu, a to vč. pohledu správce daně a se zohledněním očekávaných novinek pro rok 2017. On-line seminář je určen
odborníkům zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe.
Cílem on-line semináře je
komplexní rozbor způsobů uplatňování výdajů fyzickou osobou, zejména u k příjmů ze samostatné činnosti a nájmu, a to vč. pohledu správce daně a se zohledněním očekávaných novinek pro rok 2017.
Obsah on-line semináře:
Rozbor možností uplatnění výdajů (nákladů) fyzickou osobou s příjmy ze samostatné činnosti (podnikání) nebo s příjmy z nájmu (na základě účetnictví, podle daňové evidence, procentem z příjmů apod.)
Přechod (povinný či jako optimalizace) mezi jednotlivými způsoby vykazování
Další souvislosti (odpisy majetku, omezení výše výdajů při uplatnění procentních výdajů)
Ilustrace postupů na příkladech
Související výklad a stanoviska GFŘ a MF
Očekávané změny na základě připravované novely zákona o daních z příjmů v roce 2017.
Jaké výhody má on-line seminář proti klasickým seminářům?
Díky on-line vzdělávání ušetříte náklady za cestu a neztrácíte kvůli ní čas.
Díky úzkému zaměření semináře posloucháte jen to téma, které Vás zajímá.
On-line semináře mají kratší dobu trvání, neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů.
komplexní rozbor způsobů uplatňování výdajů fyzickou osobou, zejména u k příjmů ze samostatné činnosti a nájmu, a to vč. pohledu správce daně a se zohledněním očekávaných novinek pro rok 2017. On-line seminář je určen
odborníkům zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe.
Cílem on-line semináře je
komplexní rozbor způsobů uplatňování výdajů fyzickou osobou, zejména u k příjmů ze samostatné činnosti a nájmu, a to vč. pohledu správce daně a se zohledněním očekávaných novinek pro rok 2017.
Obsah on-line semináře:
Rozbor možností uplatnění výdajů (nákladů) fyzickou osobou s příjmy ze samostatné činnosti (podnikání) nebo s příjmy z nájmu (na základě účetnictví, podle daňové evidence, procentem z příjmů apod.)
Přechod (povinný či jako optimalizace) mezi jednotlivými způsoby vykazování
Další souvislosti (odpisy majetku, omezení výše výdajů při uplatnění procentních výdajů)
Ilustrace postupů na příkladech
Související výklad a stanoviska GFŘ a MF
Očekávané změny na základě připravované novely zákona o daních z příjmů v roce 2017.
Jaké výhody má on-line seminář proti klasickým seminářům?
Díky on-line vzdělávání ušetříte náklady za cestu a neztrácíte kvůli ní čas.
Díky úzkému zaměření semináře posloucháte jen to téma, které Vás zajímá.
On-line semináře mají kratší dobu trvání, neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů.

Způsob uplatňování výdajů fyzickou osobou

Vybraný termín:

 Praha

Cena
990.- Kč bez DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.