Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální.

Změny v daních z příjmů 2017/ 2018 - II. část

kurz

Základní info

Ucelený přehled změn v zákoně o daních z příjmů pro roky 2017 a 2018 se zdůrazněním změn přijatých daňovým balíčkem (zákon č. 170/2017 Sb.). On-line seminář je určen
nejen odborníků zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe.
Cílem on-line semináře je
ucelený přehled změn v zákoně o daních z příjmů pro roky 2017 a 2018 se zdůrazněním změn přijatých daňovým balíčkem (zákon č. 170/2017 Sb.). Výklad bude rozdělen do dvou částí, tento on-line seminář bude druhým ze dvou (bude navazovat na on-line seminář 5. 12. 2017).
Obsah on-line semináře
změny jen u právnických osob (osvobození bezúplatných příjmů vybraných veřejně prospěšných poplatníků, zásadní změny pro rodinné fundace, změny v podmínkách snížení základu daně podle § 20 odst. 7, rozšíření vymezení mateřských společností a další),
společné změny u majetku a leasingu (úprava vymezení majetku a jeho ceny, změny v odpisování u nehmotného majetku, při nabytí spoluvlastnických podílů, pro technické zhodnocení provedené podnájemcem, nové vymezení změny u finančního leasingu a jeho předčasné ukončení),
společné změny v daňových a nedaňových nákladech/výdajích,
související výklady správce daně, ilustrace na příkladech.
Ucelený přehled změn v zákoně o daních z příjmů pro roky 2017 a 2018 se zdůrazněním změn přijatých daňovým balíčkem (zákon č. 170/2017 Sb.). On-line seminář je určen
nejen odborníků zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe.
Cílem on-line semináře je
ucelený přehled změn v zákoně o daních z příjmů pro roky 2017 a 2018 se zdůrazněním změn přijatých daňovým balíčkem (zákon č. 170/2017 Sb.). Výklad bude rozdělen do dvou částí, tento on-line seminář bude druhým ze dvou (bude navazovat na on-line seminář 5. 12. 2017).
Obsah on-line semináře
změny jen u právnických osob (osvobození bezúplatných příjmů vybraných veřejně prospěšných poplatníků, zásadní změny pro rodinné fundace, změny v podmínkách snížení základu daně podle § 20 odst. 7, rozšíření vymezení mateřských společností a další),
společné změny u majetku a leasingu (úprava vymezení majetku a jeho ceny, změny v odpisování u nehmotného majetku, při nabytí spoluvlastnických podílů, pro technické zhodnocení provedené podnájemcem, nové vymezení změny u finančního leasingu a jeho předčasné ukončení),
společné změny v daňových a nedaňových nákladech/výdajích,
související výklady správce daně, ilustrace na příkladech.

Změny v daních z příjmů 2017/ 2018 - II. část

Vybraný termín:

 ONLINE

Cena
490 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.