Zálohy z účetního a daňového pohledu

kurz

Základní info

Obsahem on-line semináře je ucelený pohled na zálohy nejen z pohledu účetního, ale rovněž z pohledu daňových souvislostí. Zdůrazněny budou novinky přijaté novelou zákona o DPH od 1. 7. 2017. On-line seminář je určen
odborníkům zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe.
Cílem on-line semináře je
ucelený pohled na zálohy nejen z pohledu účetního, ale rovněž z pohledu daňových souvislostí. Zdůrazněny budou novinky přijaté novelou zákona o DPH od 1. 7. 2017.
Obsah on-line semináře
vymezení zálohy (závdavku) v občanském právu,
podstata zálohy (závdavku) z účetního a daňového pohledu,
základní principy účtování o zálohách,
vliv záloh na daň z příjmů (rozdíly u účetních jednotek a u osob nevedoucích účetnictví),
záloha z pohledu DPH (povinnost odvést DPH z přijaté úplaty, je-li plnění dostatečně známé, související daňový doklad, možnost nárokovat si odpočet),
vliv záloh v některých speciálních případech (při změně ve způsobu vykazování výdajů),
zálohy na daň (obecný pohled, pohled daní z příjmů).
K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.Obsahem on-line semináře je ucelený pohled na zálohy nejen z pohledu účetního, ale rovněž z pohledu daňových souvislostí. Zdůrazněny budou novinky přijaté novelou zákona o DPH od 1. 7. 2017. On-line seminář je určen
odborníkům zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe.
Cílem on-line semináře je
ucelený pohled na zálohy nejen z pohledu účetního, ale rovněž z pohledu daňových souvislostí. Zdůrazněny budou novinky přijaté novelou zákona o DPH od 1. 7. 2017.
Obsah on-line semináře
vymezení zálohy (závdavku) v občanském právu,
podstata zálohy (závdavku) z účetního a daňového pohledu,
základní principy účtování o zálohách,
vliv záloh na daň z příjmů (rozdíly u účetních jednotek a u osob nevedoucích účetnictví),
záloha z pohledu DPH (povinnost odvést DPH z přijaté úplaty, je-li plnění dostatečně známé, související daňový doklad, možnost nárokovat si odpočet),
vliv záloh v některých speciálních případech (při změně ve způsobu vykazování výdajů),
zálohy na daň (obecný pohled, pohled daní z příjmů).
K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Zálohy z účetního a daňového pohledu

Vybraný termín:

 Praha

Cena
490.- Kč bez DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.