Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby

Kurzem Vás provede Ing. Jan Vorlíček

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři se seznámíte s částí zákona o daních z příjmů týkající se fyzických osob.

Určeno pro

Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.

Potřebujete získat komplexní pohled, prohloubit znalosti nebo se připravujete na náročné zkoušky u KDP ČR? Pak je tento seminář určen právě vám…
Studijní materiály jsou samozřejmostí.

Obsah kurzu

Zákon č. 586/2092 Sb. ve znění pro rok 2023 a změn přijatých pro rok 2024:
• předmět daně z příjmů fyzických osob, nepeněžní příjmy a jejich oceňování,
• úplatné a bezúplatné příjmy osvobozené od daně, zásady pro jejich osvobození a změny v osvobození od roku 2024, vazba na daňové a nedaňové výdaje,
• příjmy ze samostatné činnosti, zásady zařazování příjmů do této skupiny, uplatňování skutečných výdajů a výdajů paušálních, stanovení dílčího základu daně,
• problematika příjmů ze závislé činnosti, příjmy ze ZČ od daně osvobozené,
• paušální režim daně, daň stanovená paušální částkou,
• kapitálové příjmy a jejich zdaňování,
• příjmy z nájmu movitých a nemovitých věcí, daňové výdaje k těmto příjmům, stanovení díl-
čího základu daně,
• ostatní příjmy, jejich charakteristika, daňové a nedaňové výdaje a dílčí základ daně,
• příjmy spoluvlastníků, rozdělování příjmů na spolupracující osoby, příjmy z rodinného závodu a z rodinné fundace,
• stanovení celkového základu daně fyzických osob,
• úpravy základu daně při změně vedení evidence, při změně uplatňování výdajů, při přerušení a ukončení činnosti,
• daňové povinnosti v souvislosti s úmrtím,
• nezdanitelné položky základu daně, jejich dokládání a uplatňování,
• výpočet daňové povinnosti, stanovení ztráty,
• slevy na dani, zásady a dokládání,
• pravidla pro uplatňování daňového zvýhodnění,
• problematika pohledávek při vedení účetnictví, daňové evidence a u paušálů,
• prodej závodu, vklad závodu do obchodní společnosti, prodej obchodního závodu,

Součástí výkladu bude daňové ukončení roku 2023 a novely zákona daně z příjmů fyzických osob, přijaté pro rok 2024.

Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Seminář je součástí cyklu „Daňový profesionál® – kompletně“ a jeho modulu „Daně – výklad nejdůležitějších zákonů“. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat i samostatně. Samozřejmostí je osvědčení o absolvování v elektronické podobě pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách). Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 226 539 672), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby

Vybraný termín:

19.8.2024  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

ONLINE
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a devět ? Součet zapište číslicemi.