Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi

Kurzem Vás provede Ing. Simona Kropáčková

Simona Kropáčková je absolventkou Vysoké školy finanční a správní, obor Finanční řízení podniku, získala také profesní kvalifikaci „Lektor dalšího…

Základní info

Cíle kurzu

Žádné učení čísel účtů nazpaměť, jak tomu bývá ve škole. Cílem je pochopení jednotlivých procesů a jejich dopadů do firmy.
Budeme účtovat dle směrné účtové osnovy dle vyhlášky č. 500/2002 Sb., pro podnikatele.
Exkluzivně pro 1. VOX a.s.
Citujeme z hodnocení tohoto kurzu: „Školení mi dalo víc než kurz na VŠ“.

Na kurzu získáte základní přehled o účetnictví, seznámíte se s principy účtování a základními účetními případy. Budete schopni se zorientovat v základech daňového systému, který je nezbytný pro účetní praxi. Důraz je také kladen na základní orientaci v účetní závěrce.

Určeno pro

Kurz je určen pro všechny, kteří se s účetnictvím v praxi ještě nesetkali a chtějí pochopit účetní principy (například majitelé firem, budoucí účetní nebo budoucí účetní asistenti).

Vhodný je též pro absolventy středních a vysokých ekonomických škol, kteří si potřebují doplnit a osvojit teoretické znalosti a získat základní přehled o aktuální související legislativě.

Účast nedoporučujeme již praktikujícím účetním.

Obsah kurzu

Teoretická část:
1. den:
• základní účetní principy,
• právní úprava účetnictví v ČR,
• povinnosti účetních, průběh účetního roku ve firmě,
• základní přehled účtových tříd,
• principy podvojnosti,
• účetní doklady, jejich oběh ve firmě,
• účtový rozvrh, účetní výkazy.

2. den:
• orientace v jednotlivých účetních třídách,
• příklady účtování,
• vystavování daňových dokladů.

3. den:
• majetek, jeho pořízení, vyřazení včetně účtování,
• škody na majetku,
• účetní a daňové odpisy, rozdíl, účtování,
• zásoby včetně účtování.

4. den:
. základní orientace v daňovém systému ČR
• principy DPH v účetnictví, účtování DPH
• základní orientace – daňově uznatelné a neuznatelné náklady,
• ostatní legislativa
5. den:
• účetní práce na konci účetního období,
• inventarizace,
• dohadné položky,
• opravné položky,
• časové rozlišení.

Praktická část:
• naučíte se orientovat v účetní osnově,
• sami si vyzkoušíte účtování nejčastějších účetních případů.

Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi

Vybraný termín:

9.12.2024 –  13.12.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a osm ? Součet zapište číslicemi.