Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Základy DPH pro vaši praxi

Kurzem Vás provede Ing. Zdeněk Kuneš

Ing. Zdeněk Kuneš v letech 1993-1997 pracoval na finančním úřadě, z toho tři roky jako vedoucí kontrolního oddělení. Od r. 1997 do r. 2004 působil…

Základní info

Cíle kurzu

Pomocí názorných příkladů získáte na kurzu základní přehled o problematice DPH, o povinnostech plátce DPH a budete umět vyplnit formulář daně z přidané hodnoty.

Určeno pro

Kurz je určen pro ekonomické pracovníky a manažery, kteří se potřebují zorientovat v základní problematice DPH.

Obsah kurzu

• předmět daně z přidané hodnoty,

• princip výpočtu DPH,

• stanovení obratu, registrace plátce a identifikované osoby,

• stanovení místa plnění při dodání zboží a poskytnutí služby, obchodování v řetězci,

• místo plnění při prodeji zboží na dálku,

• poukazy – jednoúčelový, víceúčelový,

• pořízení zboží z jiného členského státu, třístranný obchod,

• dovoz zboží, stanovení základu daně, osvobození od daně,

• úprava obchodování prostřednictvím „konsignačních skladů“, zvláštní evidence,

• povinnost přiznat daň, uskutečnění zdanitelného plnění,

• daňové doklady, vystavování – vynaložení úsilí o doručení, náležitosti, uchování,

• stanovení základu daně, přefakturace,

• výpočet daně,

• oprava základu daně, opravy chyb a omylů, opravný daňový doklad,

• oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky, výše opravy, opravné daňové doklady,

• sazby daně u stavebních prací, dodání nemovité věci,

• nájem nemovité věci, ubytovací služba,

• dodání zboží v rámci EU – podmínky pro osvobození od daně, nařízení Rady 282/2011,

• vývoz zboží, prokazování, daňové doklady,

• přeprava zboží související s vývozem a dovozem zboží,

• nárok na odpočet daně, podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně, uvádění v DP a KH,

• vyrovnání odpočtu daně, úprava odpočtu daně, nedoložené případy zničení nebo ztráty majetku,

• režim přenesení daňové povinnosti,

• ručení příjemce zdanitelného plnění, nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba,

• zvláštní režim jednoho správního místa, možnosti použití, e-shopy,

• podávání daňového přiznání, formulář DPH,

• kontrolní hlášení, vyplňování, pokuty, promíjení.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Základy DPH pro vaši praxi

Vybraný termín:

26.9.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a čtyři ? Součet zapište číslicemi.