Začínající účetní • třídenní seminář

Kurzem Vás provede BERÁNEK Petr RNDr.

Základní info

Určeno pro: začínající účetní, tak pro pokročilejší, jakožto nový úhel pohledu. V ceně semináře je publikace Abeceda účetnictví pro podnikatele 2021 a vzorové číslo časopisu Účetní a daně.

Cíl: seminář se zabývá základy podvojného účetnictví podnikatelů. Na rozdíl od klasických seminářů není směr a uspořádání výkladu od teorie k praxi, ale obracený od řešení konkrétních problému „jak zaúčtovat“ k obecným účetním pravidlům. Při výkladu je prostor k řešení konkrétních problémů posluchačů. Vždy je upozorněno nejen na ohledy účetní ale i na aspekty z hlediska DPH a daně z příjmu.

Celková cena kurzu je 6.990 Kč, ale je možné se přihlásit na jednotlivé dny, cena za jeden den je 2.390 Kč

Program semináře:

1. den • 29. září 2021

 • účetní doklady a zápisy
 • účetní osnova a rozvrh
 • zaúčtování vystavených a přijatých faktur
 • přijaté a vydané zálohy
 • opravy faktur, dobropisy, vrubopisy
 • DPH na faktuře - daňový doklad
 • pořízení zásob a dlouhodobého majetku
 • příbuzné doklady - smlouvy, dodací listy apod.
 • účtování pokladny a banky

2. den • 30. září 2021

 • obsah účetnictví
 • okamžik uskutečnění
 • účetní období a zásada věcné a časové souvislosti
 • časové rozlišení nákladů a výnosů
 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • uvedení do provozu, odpisy, technické zhodnocení, opravy, vyřazení
 • leasing
 • nákupy na úvěr
 • účtování v cizí měně

3. den • 1. říjen 2021

 • zaúčtování mezd
 • cestovní náhrady
 • zaměstnanecké benefity
 • opravné položky k pohledávkám
 • postoupení, odpis a zápočet pohledávek
 • opravy chyb
 • inventarizace
 • zákonné povinnosti (směrnice, závěrka, audit, zveřejnění)
 • legislativní podklad
 • možnosti kontroly a sankce

Začínající účetní • třídenní seminář

Vybraný termín:

29.9.2021  Praha

Cena
5777 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a pět ? Součet zapište číslicemi.