WEBINÁŘ Elektronický svět daňařů a účetních, novela daňového řádu a portál MoJe daně

Základní info

Cíl webináře: seznámit posluchače s hlavními trendy vývoje digitalizace státní správy (eGovernment) a s novinkami v oblasti elektronických podání a komunikace. Zabývá se otázkami, jak lze elektronicky komunikovat především se správcem daně, ale i dalšími orgány veřejné moci, jsou popsány odlišnosti v soukromoprávním styku. Náplní jsou dále požadavky na digitální písemnosti právního jednání, na možnosti identifikace a autentizace. Zmíněna budou také rizika vyplývající z používání informačních technologií.

Cílová skupina: účetní, ekonomové, auditoři, daňoví poradci a asistenti

Témata:

 

 •  IT novinky v oblasti daní a účetnictví
 •  Na čem se pracuje a co se chystá v tzv. eGovernmentu
 •  Digitální legislativa – aktuální situace a výhled do budoucna
 •  Novela daňového řádu – hlavní změny
 •  Nový portál MoJe daně, změny a novinky
 •  Podání v oblasti sociálního a zdravotního pojištění
 •  Digitální eIdentita, Portál občana – ukázky využití v praxi
 •  Písemnosti v elektronické podobě – pohled účetní a daňový
 •  Elektronické ověřování údajů – rejstříky, portály, co lze zjistit přes internet
 •  Nespolehlivý plátce, riziko ručení, internetové registry DPH a VAT
 •  Elektronická daňová tvrzení, specifika pro oblast DPH
 •  Ukládání písemností – zajištění neměnnosti a průkaznosti, praktické nástroje
 •  Výhody a nevýhody použití emailu, datové schránky, portálů
 •  Evropský rozměr – jak je to v EU?
 •  Rizika a hrozby v oblasti IT a jak se jim vyhýbat

 

 

 

Přednáší:       Dr. Milan VODIČKA, IT specialista, vedoucí sekce IT KDP ČR

    Termín:      20. dubna 2021 / úterý /  od 8.30 hod.  ( 8.00 prezence )

       Místo:      online

         Cena:     2000,-Kč / vč.DPH /

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku

 "pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

V případě, že vzdělávací akce probíhá ve webinářové podobě, tak žádné občerstvení neposkytujeme. Co se týče podkladových materiálů pro účastníky, tak ty u webinářů posíláme mailem /tj. lektorem poskytnuté podklady pro účastníky/. U webinářů je jedinou akceptovatelnou platební podmínkou úhrada převodem. Nehraďte prosím zálohově, tj. před webinářem. Vyčkejte na zaslanou fakturu mailem bezprostředně po proběhnutí webináře. Na základě této faktury bude provedena úhrada účastnického poplatku.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                     DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz 

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

 

Pokud je naše vzdělávací akce ve webinářové podobě, tak se klienti zavazují k následujícím krokům v oblasti identifikace účastníka vzdělávací akce.

Každý účastník webináře je při přihlašování do webinářové místnosti vyzván systémem ZOOM, aby napsal své jméno. Jako organizátor webináře požadujeme, aby toto označení účastníka bylo v souladu s přihláškou na webinář a jednoznačně nám umožňovalo identifikaci účastníka. V tomto ohledu požadujeme, aby obsahovalo příjmení účastníka a případně ještě jméno zaměstnavatele. Pokud budou účastníci webináře přihlášení pod jakýmkoli pro organizátora neidentifikovatelným označením, tak jim bude okamžitě zablokován příjem webináře a budou odstraněni z webinářové místnosti.

 

Abychom předešli případným diskuzím ohledně způsobu označení účastníka, tak nám dovolte výše uvedené popsat na jednoduchém příkladu. Evidujeme přihlášku účastníka Pavla Matuly z firmy Ultralexus s.r.o. Jak by měl být tento klient označen ve webinářové místnosti?  Jako vhodné označení tohoto účastníka mohou být např. Matula, Matula Pavel, Pavel Matula, Matula Ultralexus, Pavel Matula Ultralexus. Jako nevhodné a neakceptovatelné mohou být označení např. 0026899, Pavlík, Pavel, Pavel M., účetní, obchodník atd. V tomto případě bude takový účastník odstraněn z webinářové místnosti.

 

Zároveň nám dovolte ještě popsat, jak se lze přejmenovat v průběhu webináře…..Pokud jste se již přihlásili do webinářové místnosti pod neidentifikovatelným jménem, tak webinářový systém ZOOM kdykoli v průběhu webináře umožňuje změnu jména. Přejmenovat se lze tak, že v záložce participants /účastníci/ najedete myší na svoje jméno/např. na vámi uvedený, ale pro nás nečitelný nick 0027899 a kliknete na ikonu „more“ /další/. Po kliknutí na ikonu More se objeví ikona „rename“ /přejmenovat/ a zde do volné kolonky uvedete identifikovatelné pojmenování vaší osoby případně i organizace, kterou zastupujete. Pozn. kolonka je velmi dlouhá a lze do ní klidně napsat jméno, příjmení i zaměstnavatele, tak aby bylo vše jasné. Děkujeme.

 

WEBINÁŘ Elektronický svět daňařů a účetních, novela daňového řádu a portál MoJe daně

Vybraný termín:

20.4.2021  Online
08:30 – 13:30 hod.

Cena
1653 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a pět ? Součet zapište číslicemi.