Výklad účetnictví a příklady účetní II.

Kurzem Vás provede Ing. Jana Pilátová

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze, od r. 1997 členka Komory auditorů České republiky (č. oprávnění 1708). V minulosti byla členkou Rady…

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři budete řešit praktické příklady z oblasti účetnictví.


Procvičování praktických účetních příkladů, které předpokládají zvládnutou účetní teorii.

Určeno pro

Seminář je určen těm, kteří se připravují na zkoušky KDP ČR, dále účetním, daňovým poradcům, asistentům auditora, auditorům a ekonomům.

Obsah kurzu

1. den

Výklad jednotlivých okruhů včetně řešení příkladů:

• opravné položky (ČÚS 005) + daňové opravné položky (zákon o rezervách),

• rezervy (ČÚS 004) + daňové rezervy (zákon o rezervách),

• kursové rozdíly (ČÚS 006) + interpretace Národní účetní rady,

• odložená daň (ČÚS 003),

• inventarizační rozdíly (ČÚS 007).


2. den

Výklad jednotlivých okruhů včetně řešení příkladů:

• kapitálové účty (část ČÚS 018),

• změny vlastního kapitálu (ČÚS 012),

• specifika různých forem podnikání na jednotlivé položky vlastního kapitálu (a.s., s.r.o. versus v.o.s., k.s. versus fyzická osoba vedoucí účetnictví),

• vybrané položky vlastního kapitálu ve vazbě na zákon o obchodních korporacích,

• otevírání a uzavírání účetních knih (ČÚS 002) a vazba na účetní závěrku řádnou, mimořádnou a mezitímní,

• kategorizace účetních jednotek a vazba na rozsah a obsah účetní závěrky,

• operace s obchodním závodem (ČÚS 011).


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Seminář je součástí cyklu „Daňový profesionál® – kompletně“. Obsahem je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně.

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Výklad účetnictví a příklady účetní II.

Vybraný termín:

5.10.2022 –  6.10.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a sedm ? Součet zapište číslicemi.