Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Výklad účetnictví a příklady účetní I.

Kurzem Vás provede Ing. Jana Pilátová

Jana Pilátová je absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze, od roku 1995 členka Komory daňových poradců ČR (č. oprávnění 1144) a od roku 1997 členka…

Základní info

Cíle kurzu

Na dvoudenním semináři si osvojíte nejdůležitější České účetní standardy (ČÚS), celkovou koncepci finančního účetnictví, vzájemné vazby mezi účetnictvím a daněmi, výklad nejčastěji používaných Českých účetních standardů (ČÚS), a to i ve vazbě na interpretace Národní účetní rady.

Určeno pro

Seminář je určen těm, kteří se připravují na zkoušky KDP ČR, dále účetním, daňovým poradcům, asistentům auditora, auditorům a ekonomům.

Obsah kurzu

1. den

Úvod – právní rámec:

• vazba občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích na účetnictví,

• účetní předpisy (ZOÚ, vyhlášky, standardy, interní předpisy ÚJ),

• daňová soustava ČR, vazba na finanční účetnictví podnikatelů,


Výklad jednotlivých okruhů včetně řešení příkladů a vazeb na zákon o účetnictví a jeho prováděcí vyhlášku pro podnikatele:

• účty a zásady účtování na účtech (ČÚS 001),

• dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (ČÚS 013),

• cenné papíry a podíly (ČÚS 014, ČÚS 008, ČÚS 016).


2. den

Výklad jednotlivých okruhů včetně řešení příkladů:

• zásoby (ČÚS 015),

• náklady a výnosy (ČÚS 019),

• zúčtovací vztahy (ČÚS 017),

• dlouhodobé závazky (část ČÚS 018).


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Seminář je součástí cyklu „Daňový profesionál® – kompletně“. Obsahem je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Výklad účetnictví a příklady účetní I.

Vybraný termín:

21.3.2023 –  22.3.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a čtyři ? Součet zapište číslicemi.