Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Výklad účetnictví a příklady účetní I.

Kurzem Vás provede Ing. Jana Pilátová

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze, od r. 1997 členka Komory auditorů České republiky (č. oprávnění 1708). V minulosti byla členkou Rady…

Základní info

Cíle kurzu

Na dvoudenním semináři si osvojíte nejdůležitější České účetní standardy (ČÚS), celkovou koncepci finančního účetnictví, vzájemné vazby mezi účetnictvím a daněmi, výklad nejčastěji používaných Českých účetních standardů (ČÚS), a to i ve vazbě na interpretace Národní účetní rady.

Určeno pro

Seminář je určen těm, kteří se připravují na zkoušky KDP ČR, dále účetním, daňovým poradcům, asistentům auditora, auditorům a ekonomům.

Obsah kurzu

1. den

Úvod – právní rámec:

• vazba občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích na účetnictví,

• účetní předpisy (ZOÚ, vyhlášky, standardy, interní předpisy ÚJ),

• daňová soustava ČR, vazba na finanční účetnictví podnikatelů,


Výklad jednotlivých okruhů včetně řešení příkladů a vazeb na zákon o účetnictví a jeho prováděcí vyhlášku pro podnikatele:

• účty a zásady účtování na účtech (ČÚS 001),

• dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (ČÚS 013),

• cenné papíry a podíly (ČÚS 014, ČÚS 008, ČÚS 016).


2. den/

Výklad jednotlivých okruhů včetně řešení příkladů:

• zásoby (ČÚS 015),

• náklady a výnosy (ČÚS 019),

• zúčtovací vztahy (ČÚS 017),

• dlouhodobé závazky (část ČÚS 018).


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Seminář je součástí cyklu „Daňový profesionál® – kompletně“. Obsahem je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně.

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Výklad účetnictví a příklady účetní I.

Vybraný termín:

20.9.2022 –  21.9.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a sedm ? Součet zapište číslicemi.