Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu

Kurzem Vás provede Ing. Jiří Jindrák

Daňový poradce, lektor s odborným zaměřením na problematiku zdanění právnických a fyzických osob a DPH, se zaměřením na okruhy pohledávek a závazků,…

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři budete upozorněni na nejčastější okruhy problémů, které daňový subjekt řeší v případě kontroly finančního úřadu. Představeny budou finanční správou typicky kontrolované oblasti.

Samozřejmostí bude představení aktuální soudní judikatury, která přinesla vyřešení řady sporných otázek, které při kontrolách finančních úřadů panovaly mezi výklady finanční správy a názorem kontrolovaných daňových subjektů.

Určeno pro

Seminář je určen pro pracovníky účtáren a finančních úseků.

Obsah kurzu

• závěry z vybraných kontrol finančních úřadů se zaměřením na oblast daně z příjmů a DPH a související analýza nejčastějších chyb daňových subjektů v daných kauzách,
• daňově uznatelné a neuznatelné náklady optikou finančního úřadu – zejména:
– zaměstnanecké benefity,
– škody,
– cestovné,
– management fee,
– opravy vs. technické zhodnocení,
– chyby v oblasti pohledávek,
• chyby při aplikaci zákona o DPH (například náležitostí daňových dokladů s dopadem na nárok na odpočet DPH, dobrá víra odběratele – co vše musím FÚ prokazovat, riziko ručení za DPH, výzvy od správce daně a jiné),
• postupy finančního úřadu při kontrole cen obvyklých (daňové minimum pro účtárnu),
• obrana proti postupům správce daně dle platného daňového řádu (daňový subjekt má při daňové kontrole nejen povinnosti, ale i práva),
• praktické tipy k prevenci chyb.

Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování v elektronické podobě pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu

Vybraný termín:

8.11.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Praha
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a dvě ? Součet zapište číslicemi.