Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři budete upozorněni na nejčastější okruhy problémů, které daňový subjekt řeší v případě kontroly finančního úřadu. Představeny budou finanční správou typicky kontrolované oblasti.

Samozřejmostí bude představení aktuální soudní judikatury, která přinesla vyřešení řady sporných otázek, které při kontrolách finančních úřadů panovaly mezi výklady finanční správy a názorem kontrolovaných daňových subjektů.

Určeno pro

Seminář je určen pro pracovníky účtáren a finančních úseků.

Obsah kurzu

• závěry z vybraných kontrol finančních úřadů se zaměřením na oblast daně z příjmů a DPH a související analýza nejčastějších chyb daňových subjektů v daných kauzách,
• daňově uznatelné a neuznatelné náklady optikou finančního úřadu (například zaměstnanecké benefity, škody, cestovné, management fee, opravy vs. technické zhodnocení, chyby v oblasti pohledávek a jiné),
• chyby při aplikaci zákona o DPH (například prokazování a riziko odepření nároku na odpočet, dobrá víra odběratele, riziko ručení za DPH a jiné),
• postupy finančního úřadu při kontrole cen obvyklých (daňové minimum pro účtárnu),
• obrana proti postupům správce daně dle platného daňového řádu,
• praktické tipy k prevenci chyb.

Dotazy, diskuze.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Vybrané nálezy z kontrol finančního úřadu

Vybraný termín:

15.6.2020  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a tři ? Součet zapište číslicemi.