US GAAP – pro pokročilé (on-line seminář)

Kurzem vás provede Robert Mládek

Poradce a lektor ve společnosti 1. VOX a.s.

Základní info

Cíle kurzu

Přestože většina mezinárodních firem působících na českém území aplikuje IFRS, US GAAP je stále aktuální. Především dceřiné společnosti amerických firem stále musí aplikovat US GAAP, protože myšlenka, že by USA kdy přešly na IFRS je „passé“. Účetnictví těchto firem proto musí odpovídat nejen US GAAP, ale i tomu, jak si US GAAP vykládají američtí kontroloři a auditoři (interní i externí), kteří výsledky českých dcer budou posuzovat v USA.

Další skupina, která má překvapivě velký zájem o US GAAP, jsou české firmy, které založily nebo plánují založit dceřinou společnost na území USA. Ačkoliv to nemusí vždy nastat, stává se, že tyto „dcery“ musí aplikovat US GAAP, a to i z daňového hlediska, přestože nejsou kotované na burze.

Na posledním místě jsou české firmy, které by rády oslovily americké investory či partnery. Aby takové vztahy fungovaly hladce, je dobré vědět, co přesně tito partneři očekávají, anebo alespoň, jak si vykládají pojmy jako performance obligation, net revenue, fully absorbed costs, SG&A, free cash flow či EBITDA.
Od začátku kodifikace v roce 2009, FASB publikoval v průměru 16 úprav a ročně. Pokud se jedná o zásadní změny, například ASC 842 (leasing), ty se probírají samostatně. Na drobnější změny se upozorňuje průběžně v kontextu témat, ke kterým se vztahují.

Určeno pro

Seminář je určen především pro zaměstnance finančních oddělení amerických firem, které aplikují US GAAP v praxi. Seminář také navštěvují auditoři, poradci či pracovníci IT firem, kteří se zajímají o technické aspekty US GAAP.

Seminář je interaktivní a nabízí účastníkům prostor nejen pro otázky, ale také diskuzi o situacích, kterým musí sami ve svém profesním životě čelit.
Výklad a podkladové materiály jsou dvojjazyčné: anglické a české.

Obsah kurzu

• úvod do problematiky,
• zaúčtování, ocenění a vykazování,
• prvky účetnictví a účetní zásady,
• reálná hodnota,
• peníze a krátkodobé investice,
• pohledávky a smluvní majetek.
• zásoby: ocenění, náklady na prodané zboží, účetní postupy,
• uznávání výnosů (základy),
• časové rozlišení,
• hmotný majetek: třídy a skupiny, ocenění, komponenty, životnost a odpisy.
• nehmotný majetek: třídy a skupiny, ocenění, goodwill,
• leasing,
• závazky,
• vlastní kapitál,
• výsledovka: ASC 606, služby,
• volitelná témata (například, impairment, segmenty, cizí měny, finanční nástroje, atd.).

Poznámka

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací v případě potvrzené úhrady den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 3 dnů po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Doporučujeme absolvovat navazující kurz „Světové účetnictví US GAAP A IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití) – pro náročné“, 29. 11. – 1. 12. 2021.

US GAAP – pro pokročilé (on-line seminář)

Vybraný termín:

10.5.2021  Online

Cena
7490 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a devět ? Součet zapište číslicemi.