US GAAP – pro pokročilé

Kurzem Vás provede Robert Mládek

Poradce a lektor ve společnosti 1. VOX a.s.

Základní info

Cíle kurzu

Postupy, účetní politika, řešení praktických příkladů, diskuze. Exkluzivně pro 1. VOX a.s. Obdržíte bohaté studijní materiály.

Postup ve firmě, kde se US GAAP aplikuje, zpravidla nevyžaduje jen hlubší znalost standardů, ale také nové odpovědnosti, především ty, které vyplývají ze zákonů jako Sarbanes-Oxley. Rovněž vyžaduje schopnost jednat nejen s auditory (interními i externími), ale také s vedením společnosti. Vedle neustále aktuálních oblastí jako výnosy, leasing či reálná hodnota, školení probírá pokročilejší témata jako goodwill, contingent liabilities a impairment.
Aby bylo co nejužitečnější, školení účastníkům nejen nabízí možnost klást dotazy, ale také se zapojit do diskuze, a tím ovlivnit nejen výběr témat (ne všechna témata jsou volitelná), ale i hloubku, do které se probírají. Kromě výkladu o standardech, program přináší také stovky příkladů, jak standardy uvést do praxe. Velká část těchto příkladů je také na stránkách ifrs-gaap.com/policies-and-procedures. V semináři jsou ale prezentovány i jejich verze v českém jazyce. Materiál je dvojjazyčný, seminář probírá základní účetní angličtinu, a upozorňuje na místa, kde často dochází k nedorozumění.

Určeno pro

Seminář je určen těm, kteří se již seznámili s US GAAP a rádi by prohloubili své znalosti. Je zaměřen na ty, kteří v prostředí US GAAP již nějakou dobu pracují a rádi by se posunuli dál. Kromě dceřiných společností amerických firem, mají o US GAAP zájem české firmy, které založily nebo plánují založit dceru na území Spojených států. Protože USA nemá zákon o účetnictví podobný tomu českému, podnikatelé se obecně nemusí trápit s US GAAP do doby, než obrat jejich firmy nepřekročí stanovené hranice, nebo firma neemituje cenné papíry (pokud nevyužije výjimku pro foreign private issuers). O US GAAP také mívají zájem české firmy, které by rády oslovily amerického partnera či investora. Například, pokud někdo uvažuje o tom, že by svou firmu prodal americkému investorovi, není nutné, aby nejprve zavedl US GAAP. Nicméně, pokud se vezme do úvahy, že cena v takovém trade sale se často odvíjí od vykázaných hodnot, je výhodné tyto hodnoty prezentovat nejen v podobě, která amerického investora osloví, ale také prezentuje firmu v tom nejlepším světle, které US GAAP umožňuje.

Obsah kurzu

● úvod do problematiky,
● zaúčtování, ocenění, vykazování,
● reálná hodnota,
● peníze a krátkodobé investice (přehled),
● pohledávky: smluvní majetek, uznání výnosů (ocenění), příklady,
● zásoby: klasifikace, ocenění, příklady, uznání výnosů (načasování),
● časové rozlišení a dohadné položky,
● hmotný majetek: třídy a skupiny, ocenění, komponenty, životnost a odpisy,
● nehmotný majetek: třídy a skupiny, ocenění, goodwill,
● leasing,
● závazky,
● vlastní kapitál,
● výsledovka, uznání výnosů (služby a POC),
● impairment,
● volitelná témata (segmenty, cizí měny, finanční nástroje, atd.).

Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Výklad a podkladové materiály jsou dvojjazyčné: anglické a české. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

US GAAP – pro pokročilé

Vybraný termín:

14.10.2024 –  16.10.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a čtyři ? Součet zapište číslicemi.