Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Uplatňování DPH v roce 2021

Kurzem Vás provede Ing. Dagmar Fitříková

Základní info

Seminář bude zaměřen na vybrané oblasti uplatňování DPH podle právního stavu platného od 1.7.2021. V rámci semináře bude upozorněno i na změny v oblasti DPH, které jsou v legislativním procesu.

Program semináře:

 • Aktuální informace – aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, nové informace GFŘ.
 • Opatření v rámci nouzového stavu – aktuálně ve vazbě na DPH. 
 • BREXIT – dopady vystoupení z EU, upozornění na možné chyby, praktický postup při vyplňování údajů v DAP k DPH, kontrolním a souhrnném hlášení.
 • Obchodní majetek plátce – upozornění na změny v oblasti nakládání s majetkem ve vazbě na DPH.  
 • Nová pravidla pro internetové obchody – změny od 1. 7. 2021, režim jednoho správního místa. „prodej zboží na dálku“, zvláštní režim při dovozu zboží.
 • Dodání a nájem nemovitých věcí – podmínky pro uplatnění osvobození od daně, časté chyby a možnosti jejich řešení, omezení volby zdanění nájmu a dopady tohoto omezení v závěru roku.
 • Sazby daně – změny v oblasti sazeb daně v roce 2020 a 2021.
 • Přepočet cizí měny – postup při přepočtu cizí měny u tuzemských i přeshraničních plnění.
 • Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – fikce režimu přenesení daňové povinnosti, upozornění na časté chyby.
 • Správa DPH -  záloha na nadměrný odpočet, úrok z prodlení, který náleží plátci.
 • Diskuse a odpovědi na dotazy.

Uplatňování DPH v roce 2021

Vybraný termín:

16.9.2021  Olomouc
09:00 – 14:00 hod.

Cena
1735 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a dvě ? Součet zapište číslicemi.