Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko – pro začínající

Kurzem vás provede Ing. Zdeněk Kuneš

lektor a odborník na daň z přidané hodnoty, dlouhodobě pracoval na Ministerstvu financí, spoluautor zákona o DPH

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři se seznámíte se základy uplatňování daně z přidané hodnoty v tuzemsku.

Určeno pro

Seminář je určen pro účetní, podnikatele a budoucí daňové poradce.

Obsah kurzu

Předmět daně, základní pojmy, stanovení výše obratu • plátci, identifikované osoby, registrace • stanovení místa plnění při dodání zboží a při poskytnutí služby – příklady • dodání zboží a poskytnutí služby, obchodování s novými dopravními prostředky v EU • poukazy – jednoúčelový, víceúčelový • vznik povinnosti přiznat daň, úplaty přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění • uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň – smlouvy o dílo, dílčí plnění, zdanitelné plnění poskytované na dlouhodobé bázi • vystavování daňových dokladů, jejich náležitosti, vynaložení úsilí k jejich doručení, zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti, uchovávání, zvláštní daňové doklady – splátkový kalendář, platební kalendář • stanovení základu daně, přefakturace, stanovení základu daně ve zvláštních případech • výpočet daně • zaokrouhlování daně, oprava základu daně na základě dodavatelsko odběratelských vztahů, oprava odpočtu daně • provedení opravy chyby • oprava základu daně u nedobytné pohledávky • stanovení sazby daně u stavebních prací – opravy, rekonstrukce, nová výstavba • dodání nemovité věci, nájem nemovitých věcí • osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně • nárok na odpočet daně, podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně, úprava odpočtu daně – řešení nedoložených případů zničení nebo ztráty majetku • zvláštní režimy – DPH u cestovní služby, dodání použitého zboží • režim přenesení daňové povinnosti – trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti, dočasné použití, příloha č. 6, nařízení vlády, informace GFŘ k jednotlivým nařízením vlády • ručení – znalostní test, platby na účet mimo tuzemsko, platby na nezveřejněný účet, nespolehlivý plátce, minimalizace rizika ručení • nespolehlivá osoba • podávání kontrolního hlášení, pokuty za nepodání KH, vyloučení vzniku pokuty, promíjení pokut • režim jednoho správního místa • zodpovídání dotazů.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Posluchači budou mít k dispozici poslední novelu zákona o DPH, tiskopis kontrolního hlášení, tiskopis přiznání k DPH.

Seminář je součástí cyklu „Komplexní průvodce DPH – pro začínající“. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně.

Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko – pro začínající

Vybraný termín:

12.7.2021  Praha

Cena
2690 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a tři ? Součet zapište číslicemi.