Uplatňování DPH mezi zeměmi EU a s třetími zeměmi v roce 2022 a připravované změny pro rok 2023 – pro zkušené

Kurzem Vás provede Ing. Jiří Klíma

Jednatel a společník účetní firmy Klíma, Stratilová s.r.o. Absolvent VUT v Brně. Obsah jeho přednášek a školení pro veřejnost nebo pro firmy na…

Základní info

Cíle kurzu

Seminář bude zaměřen na problémy při uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře.

Budete také seznámeni se změnami zákona o DPH, které se připravují s účinností od ledna 2023, pokud budou v době konání známé.

Určeno pro

Pro zkušené daňové poradce a finanční účetní, ekonomy, podnikatele..

Obsah kurzu

Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 (v určitých případech nemožnost nároku na odpočet daně) • povinná a dobrovolná registrace za osobu identifikovanou (§§ 6g, 6i, 6h, 97a) • místo plnění u poskytnutí služby podle §§ 9 – 10i, § 7 odst. 3 a služeb osvobozených • přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69 • výklad k Informaci GFŘ k osvobození od daně u přepravy při dovozu a vývozu a u služeb přímo vázaných na vývoz a dovoz • daňový doklad při vývozu zboží (33a) • rozšířená povinnost při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16) • povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku, § 24 • vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a 71 g, uvádění do daňových přiznání • souhrnného hlášení podle § 102, daňová přiznání • zavedení reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, plátci daně (§ 108 odst. 1 písm. d) • novelizovaná ustanovení zákona o DPH z výše uvedené oblasti, podle legislativního stavu ke dni konání semináře.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Seminář je součástí cyklu „DPH v roce 2022 a připravované změny pro rok 2023 – speciálka pro zkušené“.
Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Uplatňování DPH mezi zeměmi EU a s třetími zeměmi v roce 2022 a připravované změny pro rok 2023 – pro zkušené

Vybraný termín:

7.11.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a dvě ? Součet zapište číslicemi.