ÚČTOVÁNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTOVÝCH TŘÍD na praktických příkladech

Základní info

Určeno pro mírně pokročilé účetní.

Obsah:
*Účtování nejběžnějších i méně běžných účetních operací podle jednotlivých tříd účtové osnovy pro podnikatele
*Zákon o účetnictví s vazbou na prováděcí vyhlášku a České účetní standardy
*Praktické příklady účtování:
*Účtová třída č. 0
*Pořízení dlouhodobého majetku z tuzemska i zahraničí
*Poskytnutí úvěru na pořízení majetku
*Technické zhodnocení
*Poskytnutí půjčky
*Účtová třída č. 1
*Pořízení zásob - způsob A i B
*Vlastní výroba
*Převod vlastních výrobků do vlastních prodejen
*Zaúčtování stavu zásob k rozvahovému dni
*Účtová třída č. 2
*Přijaté šeky a úhrady platebními kartami
*Devizové účty
*Účtová třída č. 3
*Časové rozlišení
*Nevyfakturované dodávky
*Opravné položky k pohledávkám
*Účtová třída č. 4
*Rozdělení výsledku hospodaření
*Poskytnuté úvěry na pořízení majetku a jejich splácení
*Účtová třída č. 5 a č. 6
*Účtování nákladů a výnosů

ÚČTOVÁNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTOVÝCH TŘÍD na praktických příkladech

Vybraný termín:

9.9.2022  Praha 2 Upřesnující informace k termínu

Cena
2 400 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a dvě ? Součet zapište číslicemi.