Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Kurzem Vás provede Ing. Dagmar Beránková

Paní Dagmar Beránková je metodik účetnictví a daní, auditorka a daňová poradkyně. Absolvovala Vysokou školu báňskou a má dlouholetou praxi v…

Základní info

Cíle kurzu

Kurz bude zaměřen na praktické postupy při účtování nestátních neziskových organizací.

Určeno pro

Kurz je určen pro vedoucí nebo ekonomické pracovníky a účetní nestátních neziskových organizací, a to spolků, nadací a nadačních fondů, ústavů a obecně prospěšných společností, církví a náboženských společností, politických stran a některých specifických účetních jednotek jako profesních komor, honebních společenstev a dalších.


Je zaměřen i pro právnické osoby, které mají povinnost účtovat podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Seminář je určen i pracovníkům veřejné správy, kteří rozhodují o přidělení dotací či kontrolují jejich čerpání a využití.

Obsah kurzu

Potřebné právní předpisy:

• nový občanský zákoník a dělení organizací,

• veřejné rejstříky a sbírka listin,

• nepřijatý zákon o veřejné prospěšnosti.


Zákon o účetnictví:

• účetní zásady, nutnost jejich dodržování,

• vedení jednoduchého účetnictví,

• účetní doklady dle § 11 zákona o účetnictví, rozbor na pokladním dokladu, povinnosti při práci s doklady dle § 82 daňového řádu a dodatečně nalezené doklady,

• inventarizace a fyzická a dokladová inventura.


Účtování dle jednotlivých účtových tříd:

• třída 0 – Dlouhodobý majetek, rozdíly proti vyhlášce č. 500/2002 Sb., pro podnikatelské subjekty, majetek pořízený z dotace nebo daru,

• třída 1 – Zásoby, povinnost jejich evidence ze zákona, možnosti,

• třída 2 – Krátkodobý finanční majetek, průkaznost při kontrole dotací, vnitřní kontrolní systém, účtování stravenek, omezení plateb v hotovosti,

• třída 3 – Zúčtovací vztahy, zápůjčky, úroky, účtování dotací a darů, důležitost časového rozlišení,

• třída 9 – Jmění a fondy, možnosti tvorby fondů, rozdělení výsledku hospodaření.


Sestavení přiznání k dani z příjmů:

• veřejná prospěšnost dle zákona o dani z příjmů,

• příjmy, výdaje, náklady, výnosy,

• rozdíl mezi širokým a úzkým základem daně,

• příjmy (jsou předmětem daně, osvobozené, nejsou předmětem daně),

• dary osvobozené nebo zahrnuté do základu daně.


Co je audit:

• audit účetní závěrky,

• audit dotace,

• co je potřeba si připravit, jaké jsou povinnosti účetní jednotky a auditora,

• druhy výroku, dopis auditora.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Účtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Vybraný termín:

2.2.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a šest ? Součet zapište číslicemi.