Účtování dotací v roce 2022

Kurzem Vás provede Bc. Martin Košta

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři se seznámíte s celým procesem účtování dotací a jejich specifika u podnikatelského, ale i neziskového sektoru. Dozvíte se, jak účtovat o provozních, ale i investičních dotací. Kromě účtování dotací bude probrána i problematika vykazování oddělených nákladů nebo dotací v cizí měně. V neposlední řadě se i dozvíte problematiku nejčastějších chyb při účtování nebo vykazování dotací.

Určeno pro

Seminář je určen hlavním účetním, účetním, finančním a ekonomickým pracovníkům podnikatelského ale i neziskového sektoru.

Obsah kurzu

• rozlišení a rozdělení darů, dotací a grantů pro účetnictví,

• zásady účtování dotací,

• pořizování dlouhodobého majetku z dotací,

• technické zhodnocení hrazené z dotací,

• dotace určené na provoz,

• oddělené vykazování nákladů,

• vykazování grantu v cizí měně,

• dotace poskytnuté na období delší než účetní rok,

• dotace a dary na kapitálové dovybavení,

• dotace a DPH.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Účtování dotací v roce 2022

Vybraný termín:

15.6.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a sedm ? Součet zapište číslicemi.