Účtování dotací u podnikatelských subjektů a nestátních neziskových organizací

Kurzem Vás provede RNDr. Petr Beránek

Daňový poradce od roku 1994, specialista na účtování a zdanění nestátních neziskových organizací, na problematiku fyzických osob a oblast dlouhodobého…

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři rozšíříte své znalosti účtování podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. a vyhlášky č. 500/2002 Sb. se zaměřením na oblast účtování dotací včetně vazby na daň z přidané hodnoty.

Určeno pro

Seminář je určen zejména účetním, kteří si potřebují rozšířit, prohloubit nebo ověřit znalosti v účtování dotací.

Obsah kurzu

• dotace – granty – dary: právní rozlišení a rozdělení pro účetnictví,
• obecné zásady účtování dotací, grantů a darů,
• pořizování dlouhodobého majetku z dotací,
• technické zhodnocení hrazené z dotací,
• dotace určené na provoz,
• oddělené vykazování nákladů,
• problematika vykazování grantu v cizí měně (eurech),
• dotace a granty poskytnuté na období přesahující účetní rok,
• dotace a dary na kapitálové dovybavení,
• dotace a DPH,
• očekávané zásadní změny v účtování dotací od roku 2024.

Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování v elektronické podobě pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Účtování dotací u podnikatelských subjektů a nestátních neziskových organizací

Vybraný termín:

18.9.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a dvě ? Součet zapište číslicemi.