ÚČETNICTVÍ V PŘÍKLADECH

kurz

Základní info

Délka kurzu:
32/40 hodin
Charakteristika:
Cyklus seminářů pro ty, kteří si chtějí doplnit a rozšířit znalosti buď komplexně nebo pouze o některé z témat podvojného účetnictví. Problematika jednotlivých témat je probírána formou příkladů a případových studií z praxe. Důraz je kladen nejen na účetní řešení, ale i na daňové dopady jednotlivých operací.
Požadované znalosti:
U účastníků kurzu se předpokládá znalost na úrovni kurzu "Podvojné účetnictví pro začátečníky".
Osnova:
* Účtování investičního majetku
* Účtování o zásobách.
* Účtování pohledávek a závazků.
* Časové rozlišení nákladů a výnosů.
* Účetní závěrka, výkazy, příloha.
Kurzy navazující:
Zákon o správě daní a poplatků. Daň z příjmu fyzických osob. Daň z příjmu právnických osob. Daň z přidané hodnoty. Podvojné účetnictví na PC. Mzdová problematika. Manažerské účetnictví. Finanční analýza a plánování.

ÚČETNICTVÍ V PŘÍKLADECH

Vybraný termín:

 Moravskoslezský kraj

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.