Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Účetnictví pro začátečníky

Kurzem vás provede

Základní info

Webinář je určen:
* začínajícím účetním,
* účetním, které si chtějí účetnictví zopakovat,
* účetním, které mají na starosti účetnictví celé společnosti.
Obsah webináře:

Webinář probíhá ve dnech 13., 15., 20. a 22. dubna 2021, vždy od 9 do 13 hodin.

1. den

Podvojné účetnictví
* legislativní úprava, forma, rozsah; účet jako symbolický zápis pro aktiva, pasiva, náklady, výnosy; účet syntetický a analytický, účetní osnova; aktivní, pasivní, nákladový a výnosový účet; deník (předkontace) a hlavní kniha (t-grafy); pravidla pro tvorbu předkontace.

Dlouhodobý majetek
* členění dlouhodobého majetku; výpočet odpisů; účtování o pořízení, zařazení a vyřazení dlouhodobého majetku; pořízení dlouhodobého majetku formou leasingu nebo spotřebním úvěrem + příklady z praxe.

Test + domácí úkol

2. den

Zásoby
* členění zásob; účtování materiálu, zboží, vlastní výroby (příjemky, výdejky); skladové karty, spotřeba, prodej + příklady z praxe.

Finanční majetek
* účtování pokladny, bankovních výpisů, krátkodobých bankovních úvěrů, krátkodobého finančního majetku.

Závazky a pohledávky
* účtování závazků, pohledávek; časové rozlišení; kurzové rozdíly + příklady z praxe.

Test + domácí úkol

3. den

Závazky vůči finančnímu úřadu
* daň z příjmů fyzických a právnických osob; DPH; ostatní daně, silniční daň, osobní automobil v podnikání + příklady z praxe.

Zaměstnanci
* průměry; náhrady za nemoc; dovolená; odvody SP a ZP; roční zúčtování srážkové a zálohové daně + příklady z praxe.

Test + domácí úkol

4. den

Hospodářský výsledek
* pojem základní kapitál; rezervní fond, kapitálové fondy; nerozdělený zisk nebo ztráta z minulých let, hospodářský výsledek za běžné období + příklady z praxe.

Náklady a výnosy
* daňové a nedaňové výnosy + příklady z praxe.

Závěrkové operace
* závěrka roku; účetní výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty + příklady z praxe.

Závěrečný test

Účetnictví pro začátečníky

Vybraný termín:

13.4.2021  Online

Cena
8990 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a devět ? Součet zapište číslicemi.