Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Účetnictví příspěvkových organizací • účtování o transferech a fondech v souvislých příkladech

Kurzem Vás provede MADEROVÁ VOLTNEROVÁ Karla Mgr. et Mgr.

Základní info

Určeno pro: ekonomy a účetní příspěvkových organizací, odborné pracovníky jejich zřizovatelů, jakož i další odbornou veřejnost. Vzhledem k názornosti příkladů je seminář vhodný i pro účetní, kteří s účetnictvím příspěvkových organizací začínají.

Cíl: seminář je zaměřen na účetní postupy příspěvkových organizacích užívané v účetní praxi příspěvkových organizací. Prostřednictvím souvislých příkladů budou účastníkům prezentovány účetní souvztažnosti obsažené v ČÚS č. 703 Transfery a ČÚS č. 704 Fondy v aktuálním znění. Vzájemné souvislosti budou prezentovány na názorných příkladech, které budou doprovázeny teoretickým výkladem s odkazy na jednotlivá ustanovení českých účetních standardů.

Praktické příklady budou zaměřeny zejména na účtování:

  • o přijatém příspěvku na provoz
  • o investičním příspěvku od zřizovatele
  • o přijatých finančních darech
  • dotacích ze státního rozpočtu a rozpočtů ÚSC, včetně záloh a finančního vypořádání
  • o tvorbě a použití fondů podle zvláštního právního předpisu v návaznosti na přijaté transfery
  • účtování o odvodech do rozpočtu zřizovatele
  • základní souvztažnosti pro tvorbu a použití rezervního fondu
  • základní souvztažnosti pro tvorbu a použití fondu investic a FRM
  • základní souvztažnosti pro tvorbu a použití fondu odměn
  • základní souvztažnosti pro tvorbu a použití FKSP

Účetnictví příspěvkových organizací • účtování o transferech a fondech v souvislých příkladech

Vybraný termín:

15.10.2021  Moravskoslezský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
1810 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a jedna ? Součet zapište číslicemi.