Účetnictví, daňová evidence, mzdy a daně s využitím výpočetní techniky

Základní info

Určeno

Tento kurz je určen posluchačům, bez znalostí účetnictví, daňové evidence, daní a mezd a těm kteří se chtějí zdokonalit ve vedení účetnictví a daňové problematice.

Profil studenta

Student umí účtovat v soustavě podvojného účetnictví včetně získá znalosti pro praktický výkon profese samostatný účetní nebo v obchodních společnostech a zpracovávat daně a daňová přiznání v organizaci, včetně mzdové problematiky. Je schopen vést účetnictví od základů vedení účetnictví až po účetní závěrku v návaznosti na daň z příjmů, umí a zná novinky v zákoně o účetnictví a dalších prováděcích předpisech, umí a rozumí daňový problematice a mzdovému účetnictví komplexně.

Vyučující/lektoři

Specialisté a odborníci s praxí v dané oblasti

Obsah

A) Účetnictví

  • Základy účetnictví
  • Postupy účtování pro podnikatelské subjekty
    • Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek
    • Účtová třída 1 – Zásoby
    • Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční
    • Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
    • Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
    • Účtová třída 5 a 6 – Náklady a výnosy
  • Účetní uzávěrka a závěrka
  • Daňové předpisy
  • Praktická výuka na PC v programu POHODA

 

B) Daňová evidence

  • Charakteristika daňové evidence
  • Složky majetku a závazky
  • Evidence příjmů a výdajů v deníku
  • Uzavření daňové evidence
  • Vybrané daňové a nedaňové výdaje
  • Mzdy a zaměstnanci
  • Daň z příjmu fyzických osob
  • Daň z přidané hodnoty
  • Praktická výuka na PC v programu POHODA

 

C) Mzdové účetnictví

  • Mzda a odměňování
  • Daň ze závislé činnosti
  • Zdravotní pojištění
  • Sociální pojištění
  • Pracovněprávní vztahy před nástupem zaměstnance
  • Praktická výuka na PC v programu POHODA , PAMICA, MONEY S3

 

D) Daňový referent

  • daňová soustava
  • daň z příjmů fyzických osob
  • daň z příjmů právnických osob
  • daň z přidané hodnoty
  • spotřební daně
  • silniční daň
  • účetnictví ve vazbě na daňové zákony
  • vybrané účetní případy a jejich daňové posouzení
  • výsledek hospodaření a jeho transformace na daňový základ
  • Praktická výuka na PC v programu POHODA

Výstup, ukončení

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky po ukončeném kurzu, obdrží absolvent osvědčení o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností.

Poznámka

V ceně kurzu je studijní materiál (učebnice, příklady, sešit, kuličkové pero a další....)

]]>

Účetnictví, daňová evidence, mzdy a daně s využitím výpočetní techniky

Vybraný termín:

3.9.2022 –  22.4.2023  Ústí nad Labem

Cena
26000 Kč + 0 % DPH

Termíny kurzu

Ústí nad Labem

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a jedna ? Součet zapište číslicemi.