Účetnictví, daňová evidence, mzdy a daně

kurz

Základní info

Určeno:

Tento kurz je určen posluchačům, bez znalostí účetnictví, daní a mezd a těm kteří se chtějí zdokonalit ve vedení účetnictví a daňové problematice.

Profil studenta:

Student umí účtovat v soustavě podvojného účetnictví včetně získá znalosti pro praktický výkon profese samostatný účetní nebo v obchodních společnostech a zpracovávat daně a daňová přiznání v organizaci, včetně mzdové problematiky. Je schopen vést účetnictví od základů vedení účetnictví až po účetní závěrku v návaznosti na daň z příjmů, umí a zná novinky v zákoně o účetnictví a dalších prováděcích předpisech, umí a rozumí daňový problematice a mzdovému účetnictví komplexně.

Lektoři:

Specialisté a odborníci s praxí v dané oblasti.

Osnova:

A. Účetnictví

 • Základy účetnictví
 • Postupy účtování pro podnikatelské subjekty
  • Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek
  • Účtová třída 1 – Zásoby
  • Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční
  • Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
  • Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
  • Účtová třída 5 a 6 – Náklady a výnosy
 • Účetní uzávěrka a závěrka
 • Daňové předpisy

B. Daňová evidence

 • Charakteristika daňové evidence
 • Složky majetku a závazky
 • Evidence příjmů a výdajů v deníku
 • Uzavření daňové evidence
 • Vybrané daňové a nedaňové výdaje
 • Mzdy a zaměstnanci
 • Daň z příjmu fyzických osob
 • Daň z přidané hodnoty

C. Mzdové účetnictví

 • Mzda a odměňování
 • Daň ze závislé činnosti
 • Zdravotní pojištění
 • Sociální pojištění
 • Pracovněprávní vztahy před nástupem zaměstnance

D: Daňový referent

  • daňová soustava
  • daň z příjmů fyzických osob
  • daň z příjmů právnických osob
  • daň z přidané hodnoty
  • spotřební daně
  • silniční daň
  • účetnictví ve vazbě na daňové zákony
  • vybrané účetní případy a jejich daňové posouzení
  • výsledek hospodaření a jeho transformace na daňový základ

  Ukončení kurzu:

  Po úspěšném složení závěrečné zkoušky po ukončeném kurzu, obdrží absolvent osvědčení o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností.


  ]]>

  Účetnictví, daňová evidence, mzdy a daně

  rekvalifikace - akreditované MŠMT (podle zákona č. 435/2004 Sb.)
  Vybraný termín:

  2.12.2024 –  19.5.2025  Praha 7 - Holešovice

  Cena
  31 990 Kč + 0% DPH

  Termíny kurzu

  Karlovy Vary, Drahovice
  Praha 7 - Holešovice
  Tento termín
  Pardubice I-Zelené Předměstí
  Praha 7 - Holešovice
  Moravská Ostrava a Přívoz
  Karlovy Vary, Drahovice
  Plzeň 3-Jižní Předměstí
  Moravská Ostrava a Přívoz
  Plzeň 3-Jižní Předměstí
  Pardubice I-Zelené Předměstí
  Plzeň 3-Jižní Předměstí
  Karlovy Vary, Drahovice
  Praha 7 - Holešovice
  Pardubice I-Zelené Předměstí
  Praha 7 - Holešovice
  Karlovy Vary, Drahovice
  Moravská Ostrava a Přívoz
  Plzeň 3-Jižní Předměstí
  Moravská Ostrava a Přívoz
  Plzeň 3-Jižní Předměstí
  Praha 7 - Holešovice
  Pardubice I-Zelené Předměstí
  Moravská Ostrava a Přívoz
  Karlovy Vary, Drahovice
  Praha 7 - Holešovice
  Plzeň 3-Jižní Předměstí
  Moravská Ostrava a Přívoz
  Plzeň 3-Jižní Předměstí
  Pardubice I-Zelené Předměstí
  Pardubice I-Zelené Předměstí
  Praha 7 - Holešovice
  Karlovy Vary, Drahovice
  Karlovy Vary, Drahovice
  Moravská Ostrava a Přívoz
  Pardubice I-Zelené Předměstí
  Praha 7 - Holešovice
  Plzeň 3-Jižní Předměstí
  Moravská Ostrava a Přívoz
  Plzeň 3-Jižní Předměstí
  Karlovy Vary, Drahovice
  Pardubice I-Zelené Předměstí
  Karlovy Vary, Drahovice
  Praha 7 - Holešovice
  Pardubice I-Zelené Předměstí
  Plzeň 3-Jižní Předměstí
  Moravská Ostrava a Přívoz
  Karlovy Vary, Drahovice
  Karlovy Vary, Drahovice
  Plzeň 3-Jižní Předměstí
  Pardubice I-Zelené Předměstí
  Praha 7 - Holešovice
  Pardubice I-Zelené Předměstí
  Praha 7 - Holešovice
  Moravská Ostrava a Přívoz
  Karlovy Vary, Drahovice
  Moravská Ostrava a Přívoz
  Plzeň 3-Jižní Předměstí
  Praha 7 - Holešovice
  Plzeň 3-Jižní Předměstí
  Moravská Ostrava a Přívoz
  Pardubice I-Zelené Předměstí
  Praha 7 - Holešovice
  Pardubice I-Zelené Předměstí
  Karlovy Vary, Drahovice
  Moravská Ostrava a Přívoz
  Karlovy Vary, Drahovice
  Praha 7 - Holešovice
  Plzeň 3-Jižní Předměstí
  Moravská Ostrava a Přívoz
  Pardubice I-Zelené Předměstí

  Kontakt na dodavatele získáte po registraci

  Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

  Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

  Nebo použijte poptávkový formulář.