Účetnictví, daňová evidence, mzdy a daně

kurz

Základní info

Určeno:

Tento kurz je určen posluchačům, bez znalostí účetnictví, daní a mezd a těm kteří se chtějí zdokonalit ve vedení účetnictví a daňové problematice.

Profil studenta:

Student umí účtovat v soustavě podvojného účetnictví včetně získá znalosti pro praktický výkon profese samostatný účetní nebo v obchodních společnostech a zpracovávat daně a daňová přiznání v organizaci, včetně mzdové problematiky. Je schopen vést účetnictví od základů vedení účetnictví až po účetní závěrku v návaznosti na daň z příjmů, umí a zná novinky v zákoně o účetnictví a dalších prováděcích předpisech, umí a rozumí daňový problematice a mzdovému účetnictví komplexně.

Lektoři:

Specialisté a odborníci s praxí v dané oblasti.

Osnova:

A. Účetnictví

 • Základy účetnictví
 • Postupy účtování pro podnikatelské subjekty
  • Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek
  • Účtová třída 1 – Zásoby
  • Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční
  • Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
  • Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
  • Účtová třída 5 a 6 – Náklady a výnosy
 • Účetní uzávěrka a závěrka
 • Daňové předpisy

B. Daňová evidence

 • Charakteristika daňové evidence
 • Složky majetku a závazky
 • Evidence příjmů a výdajů v deníku
 • Uzavření daňové evidence
 • Vybrané daňové a nedaňové výdaje
 • Mzdy a zaměstnanci
 • Daň z příjmu fyzických osob
 • Daň z přidané hodnoty

C. Mzdové účetnictví

 • Mzda a odměňování
 • Daň ze závislé činnosti
 • Zdravotní pojištění
 • Sociální pojištění
 • Pracovněprávní vztahy před nástupem zaměstnance

D: Daňový referent

  • daňová soustava
  • daň z příjmů fyzických osob
  • daň z příjmů právnických osob
  • daň z přidané hodnoty
  • spotřební daně
  • silniční daň
  • účetnictví ve vazbě na daňové zákony
  • vybrané účetní případy a jejich daňové posouzení
  • výsledek hospodaření a jeho transformace na daňový základ

  Ukončení kurzu:

  Po úspěšném složení závěrečné zkoušky po ukončeném kurzu, obdrží absolvent osvědčení o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností.


  ]]>

  Účetnictví, daňová evidence, mzdy a daně

  rekvalifikace - akreditované MŠMT (podle zákona č. 435/2004 Sb.)
  Vybraný termín:

  13.7.2024 –  15.3.2025  Moravská Ostrava a Přívoz

  Cena
  31 990 Kč + 0% DPH

  Termíny kurzu

  Plzeň 3-Jižní Předměstí
  Pardubice I-Zelené Předměstí
  Karlovy Vary, Drahovice
  Praha 7 - Holešovice
  Moravská Ostrava a Přívoz
  Pardubice I-Zelené Předměstí
  Karlovy Vary, Drahovice
  Praha 7 - Holešovice
  Moravská Ostrava a Přívoz
  Tento termín
  Plzeň 3-Jižní Předměstí
  Plzeň 3-Jižní Předměstí
  Pardubice I-Zelené Předměstí
  Karlovy Vary, Drahovice
  Praha 7 - Holešovice
  Moravská Ostrava a Přívoz
  Pardubice I-Zelené Předměstí
  Karlovy Vary, Drahovice
  Praha 7 - Holešovice
  Moravská Ostrava a Přívoz
  Plzeň 3-Jižní Předměstí
  Praha 7 - Holešovice
  Moravská Ostrava a Přívoz
  Plzeň 3-Jižní Předměstí
  Pardubice I-Zelené Předměstí
  Karlovy Vary, Drahovice
  Praha 7 - Holešovice
  Moravská Ostrava a Přívoz
  Plzeň 3-Jižní Předměstí
  Pardubice I-Zelené Předměstí
  Karlovy Vary, Drahovice
  Pardubice I-Zelené Předměstí
  Karlovy Vary, Drahovice
  Praha 7 - Holešovice
  Moravská Ostrava a Přívoz
  Plzeň 3-Jižní Předměstí
  Praha 7 - Holešovice
  Moravská Ostrava a Přívoz
  Plzeň 3-Jižní Předměstí
  Pardubice I-Zelené Předměstí
  Karlovy Vary, Drahovice
  Plzeň 3-Jižní Předměstí
  Pardubice I-Zelené Předměstí
  Karlovy Vary, Drahovice
  Praha 7 - Holešovice
  Moravská Ostrava a Přívoz
  Karlovy Vary, Drahovice
  Praha 7 - Holešovice
  Moravská Ostrava a Přívoz
  Plzeň 3-Jižní Předměstí
  Pardubice I-Zelené Předměstí
  Moravská Ostrava a Přívoz
  Plzeň 3-Jižní Předměstí
  Karlovy Vary, Drahovice
  Pardubice I-Zelené Předměstí
  Praha 7 - Holešovice
  Pardubice I-Zelené Předměstí
  Karlovy Vary, Drahovice
  Praha 7 - Holešovice
  Moravská Ostrava a Přívoz
  Plzeň 3-Jižní Předměstí
  Praha 7 - Holešovice
  Moravská Ostrava a Přívoz
  Plzeň 3-Jižní Předměstí
  Pardubice I-Zelené Předměstí
  Karlovy Vary, Drahovice
  Plzeň 3-Jižní Předměstí
  Pardubice I-Zelené Předměstí
  Karlovy Vary, Drahovice
  Praha 7 - Holešovice
  Moravská Ostrava a Přívoz

  Kontakt na dodavatele získáte po registraci

  Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

  Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

  Nebo použijte poptávkový formulář.