Účetnictví a mzdové účetnictví (distanční formou)

Základní info

Jedná se o kombinovanou výuky prezenční a distanční (samostudiem).

Výhodou je úspora času a cestování. Možnost vlastního studijního tempa. V případě nejasnosti konzultace s lektorem.

Určeno

Tento kurz je určen posluchačům, bez znalostí účetnictví a těm kteří se chtějí zdokonalit ve vedení účetnictví a daní

Profil studenta

Student umí účtovat v soustavě podvojného účetnictví a daňové evidenci včetně získání znalosti pro praktický výkon profese samostatný účetní nebo v obchodních společnostech. Výuka je vedena od základů vedení účetnictví až po účetní závěrku v návaznosti na daň z příjmů. Zná základy archivace daňových a účetních dokladů a podstatu a techniku vedení daňové evidence.

Vyučující/lektoři

Specialisté a odborníci s praxí v dané oblasti se zkušenosti výuky pomocí e-learningu

Obsah kombinované výuky - účetnictví

 1. Základy účetnictví
 2. Postupy účtování pro podnikatelské subjekty
 • Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek
 • Účtová třída 1 – Zásoby
 • Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční
 • Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
 • Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
 • Účtová třída 5 a 6 – Náklady a výnosy
 1. Účetní uzávěrka a závěrka

 Obsah kombinované výuky - mzdy

 1. Mzda a odměňování
  1. Daň ze závislé činnosti
  2. Zdravotní pojištění
  3. Sociální pojištění
  4. Nemocenské pojištění
  5. Srážky ze mzdy
  6. Pracovněprávní vztahy před nástupem zaměstnance

Organizace výuky

Studium kurzu je rozloženo do výukových lekcí, které jsou studentům zasílány postupně po zvládnutí a vyřešení jednotlivých lekcí, které jsou zasílány zpětně lektorovi k opravě a následně zaslání další lekce.

Délka výuky

120 vyučovacích hodin (45´ minutových) – účetnictví
30 vyučovacích hodin daně  (45´ minutových)
44 prezenčně ( 7 výukových dnů – dle domluvy s lektorem) a 106  distančně (samostudiem)
80 vyučovacích hodin (45´ minutových) mzdové účetnictví
30 prezenčně (3,5 výukových dnů – dle domluvy s lektorem) a 50 distančně (samostudiem)

Výstup, ukončení

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky, obdrží absolvent osvědčení o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností.

]]>

Účetnictví a mzdové účetnictví (distanční formou)

Vybraný termín:

4.3.2023 –  16.9.2023  Liberec

Cena
15 008 Kč + 0% DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a pět ? Součet zapište číslicemi.