Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2023

Kurzem Vás provede Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví, která má v oblasti daní a účetnictví více než 25 let zkušeností. Od…

Základní info

Cíle kurzu

Cílem semináře je seznámit vás s daňovým režimem prodeje nemovitostí a jejich pronájmu a s pravidly týkajícími se uplatňování snížené sazby daně, případně osvobození od daně. Zaměříme se zejména na praktické příklady DPH ve stavebnictví s vazbou na kontrolní hlášení.

Určeno pro

Seminář je určen účetním, majitelům nemovitostí, ekonomům, daňovým poradcům, stavebním firmám, developerům a všem, kteří se prakticky setkávájí s účetními a daňovými operacemi ve stavebnictví.

Obsah kurzu

• úvod – aktuální legislativní stav, směrnice Rady, judikatura ESD, výhled na rok 2023,

• předmět daně, osvobozená plnění, základ daně, datum uskutečnění zdanitelného plnění,

• místo plnění u služeb souvisejících s nemovitostí, stavební práce mimo tuzemsko,

• nemovitosti mimo ČR a DPH, registrace k DPH mimo tuzemsko,

• vymezení základních pojmů dle NOZ – byt, bytový dům, rodinný dům, byt pro sociální bydlení,

• dům pro sociální bydlení, rodinný dům pro sociální bydlení, místnost,

• věc, součást věci, příslušenství věci, příslušenství bytu, nedokončené stavby,

• stavební a montážní práce, opravy dokončených staveb – režim dle § 92e-RPDP,

• vzory daňových dokladů, zaúčtování, zálohové platby, opravné doklady,

• sazby daně u stavebních nebo montážních prací, u oprav, údržby, změn dokončených staveb a jejich příslušenství a u výstavby nových objektů,

• sazby daně při převodu nemovitosti, sazby daně při zřízení věcného břemene,

• informace GFŘ k přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví,

• klasifikace CZ – CPA 41 až 43 a její problematika v praxi,

• nemovitosti – dodání stavby a pozemku, právo stavby a DPH, pětiletý test, osvobození, RPDP,

• informace GFŘ k DPH u nemovitostí,

• úprava odpočtu daně v souvislosti s pronájmem bytových prostor,

• nájemní vztahy a DPH,

• dlouhodobý majetek – pozemky, stavby, zařízení – vstupní ceny, vykazování, odpisy, inventarizace,

• leasing nemovitostí,

• nedokončená výroba ve stavebnictví,

• fakturace ve stavebnictví – zálohy, evidence pohledávek, zádržné, smluvní pokuty,

• financování staveb – dotace, úvěry, půjčky,

• daň z nemovitostí a daň z převodu nemovitostí – základní pravidla.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2023

Vybraný termín:

30.5.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Praha
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a devět ? Součet zapište číslicemi.