Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Účetní závěrka za rok 2019 a zásadní změny v účetnictví pro rok 2020

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři se seznámíte s pravidly a praktickými postupy pro sestavení účetní závěrky v podvojném účetnictví podnikatelských subjektů. Současně si odnesete infomace o novinkách ve vyhlášce pro podnikatele pro rok 2020.

Určeno pro

Seminář je určen hlavním účetním, samostatným účetním, auditorům, daňovým poradcům, manažerům, finančním ředitelům, firemním bankéřům, a také všem, kteří pracují s účetnictvím nebo s výstupy z účetnictví.

Obsah kurzu

Účetní závěrka za rok 2019:
• operace před uzavřením účetních knih (odpisy, opravné položky, rezervy, časové rozlišení, dohadné položky, kursové rozdíly, inventarizační rozdíly, účtování zásob způsobem A a B, účty, které nesmí mít konečné zůstatky, splatná daň, odložená daň),
• kategorizace účetních jednotek a její dopady na účetní závěrku, daň z příjmů, povinnost konsolidace,
• účetní závěrka (zkušenosti z praxe při sestavování rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy; kdo není povinen sestavit cash flow a přehled o peněžních tocích).

Případné novinky ve vyhlášce pro podnikatele pro rok 2020.

Dotazy a diskuze.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Seminář je součástí cyklu „Účetnictví právnických osob, daň z příjmů a DPH v roce 2020“. Obsahem tohoto semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně.

Účetní závěrka za rok 2019 a zásadní změny v účetnictví pro rok 2020

Vybraný termín:

15.1.2020  Praha

Cena
2790 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a jedna ? Součet zapište číslicemi.